Formació al MCECC
Suport Cursos residencials Petició formació Escoles de l’Esplai vinculades Acreditació

Petició d'accions formatives

Els centres d’esplai, les Zones i els Territoris del MCECC podeu sol·licitar formacions a mida de temàtica monogràfica (referència B2, segons s’explica a l’apartat “Tipologies i suport a la formació”).

D’acord amb les Escoles de l’Esplai, el MCECC ofereix tres formats “cofinançats” (de formació a mida):

  • Tècniques a mida: de durada de 3h.
  • Monogràfic a mida: de durada de 10h.
  • Curs a mida: de durada de 15h.

Per a les “Tècniques a mida”, que són les més sol·licitades i habituals en la programació de centres i activitats territorials, el MCECC i l’àrea de Formació de la Fundació Pere Tarrés han preparat un catàleg amb tècniques i formacions que podeu escollir:

Catàleg de Tècniques i formacions

Aquest catàleg, recull un conjunt de propostes formatives que engloben una varietat de temàtiques d’interès que volen donar resposta a les necessitats formatives dels centres d’esplai del MCECC.

Si opteu per una de les tècniques o propostes del catàleg, a l’hora de fer la sol·licitud, heu d’omplir també el Formulari, però tenint present que:

  • Al camp “Nom de la formació: heu de posar la referència indicada al catàleg 
  • Al camp “Què voleu treballar a la formació?”: especifiqueu si hi ha alguna temàtica de la que teniu més interès o bé alguna que potser no cregueu que calgui aprofundir.

Si opteu per una tècnica a mida (que abordi alguna temàtica que no està contemplada al catàleg), cal que feu una descripció amb un detall d’informació, almenys, com el que podeu veure en el catàleg de les tècniques que s’ofereixen.

En el cas que un centre d’esplai o una Zona/Territori vulgui un altre format, caldrà especificar-ho en el moment de fer la sol·licitud de la formació.

Per tal de poder fer la sol·licitud, cal fer-ho a través del GESPLAI i seguint les instruccions que podreu trobar en aquest document. Cal fer la sol·licitud 20 dies abans de la realització d’aquesta.

Instruccions per sol·licitar la formació a través del GESPLAI

Per qualsevol dubte o qüestió, podeu posar-vos en contacte amb els vostres promotors/es de referència.

Podeu trobar la informació relativa a Formació organitzada de la següent manera: