Formació al MCECC
Suport Cursos residencials Petició formació Escoles de l’Esplai vinculades Acreditació

Tipologies i suport a la Formació

A continuació us descrivim les diferents tipologies i avantatges de què disposeu per accedir i gaudir de formacióque ajudi a la vostra tasca com a monitors i monitores.

A. Cursos de monitors/es i directors/es

Què és?

A - Cursos de monitors/es i directors/esSón els títols oficials de monitor/es i directors/es que, organitzats per les escoles de l’esplai, et permeten comptar amb el títol oficial expedit per la Direcció General de Joventut.

Opcions amb el suport del MCECC

Tens tres vies d’accedir a aquesta formació amb el suport del MCECC:

A1Curs residencial MCECC-FPT: Curs residencial, exclusiu per a membres del MCECC, que es fa en una casa de colònies de la Fundació Pere Tarrés (per exemple, La Ruca o la Sala) i que està impartit per l’Escola de l’Esplai de la Fundació Pere Tarrés

A2Curs residencial MCECC-Territoris: Curs residencial, exclusiu per a membres del MCECC, que es fa en cases de colònies d’altres fundacions que integren el MCECC i impartit per Escoles de l’Esplai d’altres fundacions que integren el MCECC.

A3Cursos de programació oberta de les Escoles de l’Esplai vinculades al MCECC.

Quin suport ofereix el MCECC?

Per a cada tipologia existeix un suport especial:

A1Preu especial amb un descompte aplicat en el preu final del curs (Estada i matrícula)

A250% de descompte* en el preu de matrícula del curs. (El cost de l’estada a la casa de colònies no inclou cap descompte des del MCECC).

A350% de descompte* en el preu de matrícula del curs.

*Aquest 50% de descompte aplicat en les tipologies A.2. i A.3. , es tramita de la següent manera:

  • 25% com a descompte directe en el moment de fer la matrícula
  • 25% de retorn (via centre d’esplai en el moment de tramitació del conveni marc) un cop l’alumne ha completat la formació.

B. Formació monogràfica i formacions programades a mida

Què és?

Formació monogràfica i formacions programades a midaÉs la formació diversa que, sense ser la reglada de monitor/a i director/a, permet completar els coneixements, recursos, habilitats,... dels monitors i monitores. Esdevé necessària per a la formació permanent.

Opcions amb el suport del MCECC

Tens dues vies d’accedir a aquesta formació amb el suport del MCECC:

B1Programació oferta de formació monogràfica: consulta els cursos de les diferents escoles de l’esplai

B2Formació a mida per centres, zones i territoris: Pots demanar formació des del teu centre, zona, territori

Quin suport ofereix el MCECC?

Per a cada tipologia existeix un suport especial:

B1Descompte del 25% en el preu de la matrícula, que s’aplica en el moment de fer la inscripció.

B2El cost de la formació serà cofinançat pel MCECC, l’Escola de l’Esplai i el propi centre sol·licitant. En el cas de les Zones/Territoris, el MCECC finançarà íntegrament una formació anual. La resta deformacions que es sol·licitin des de les Zones/Territoris es finançaran amb el mateix sistema previst per als centres.

C. Formació dins les activitats del MCECC

Què és?

Formació dins les activitats del MCECCÉs la formació que es preveu dins les trobades, activitats, jornades,... que organitza el MCECC.

Opcions amb el suport del MCECC?

Podeu accedir a aquesta tipologia quan participeu en alguna de les trobades, jornades,... que el Moviment organitza dins les activitats generals.

Quin suport ofereix el MCECC?

Aquestes formacions estan incloses dins la programació d’activitats generals i per tant, estan finançades amb el preu de participació de les trobades i l’aportació del MCECC a aquestes activitats.

D. Sessions específiques de formació pròpia

Què és?

Sessions específiques de formació pròpiaEl MCECC organitza diverses formacions específiques de formació sobre qüestions d’àmbit intern i que serveixen per a formar als responsables de centres o monitors/es d’aquests. Exemples d’aquestes formacions són: formació del GESPLAI, formació de responsables, formacions per convocatòries de subvencions específiques,...

Opcions amb el suport del MCECC?

A aquestes formacions s’hi accedeix amb la inscripció específica en el moment que es van programant.

Quin suport ofereix el MCECC?

Són formacions totalment gratuïtes i finançades des del Moviment.

 

 

Podeu trobar la informació relativa a Formació organitzada de la següent manera: