Formació al MCECC
Suport Cursos residencials Petició formació Escoles de l’Esplai vinculades Acreditació

Acreditació com a membre del MCECC

Per tal de poder acreditar-te com a membre del MCECC i poder accedir als descomptes i avantatges previstos, caldrà que lliuris, en el moment que facis la matrícula del curs (o en el moment que se t’indiqui) un certificat com a membre del MCECC.

Aquest certificat, s’extreu del programa GESPLAI i ha d’anar signat i segellat per part del teu centre d’esplai.

Aquí pots consultar unes instruccions senzilles sobre com extreure aquest certificat.

Instruccions per treure’t el certificat del GESPLAI

 

 

Podeu trobar la informació relativa a Formació organitzada de la següent manera: