Ajuts econòmics, premis i subvencions

Beques per Activitats d'Estiu 2019

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el Lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans i Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés

Terminis

27/05/2019

Beques per Activitats d'Estiu 2019

Un any més, el MCECC (Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans) i la Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS) de la Fundació Pere Tarrés posa a la disposició dels seus centres federats i adherits la convocatòria de Beques per Activitats d'Estiu. Aquesta convocatòria té per objectiu facilitar als infants, adolescents i joves participants dels centres d'esplai i centres socioeducatius la seva participació en activitats educatives i de lleure que es realitzen durant les vacances d'estiu.

Aquesta convocatòria s'articula a través dels Centres d'Esplai federats i els Centres Socioeducatius adherits i són aquests qui han d'adreçar les sol·licituds de Beques. Convé conèixer bé i atendre el que especifiquen les bases reguladores d'aquestes beques.

Formacions sobre el procés de beques i inscripció:

Tal i com es va fer l'any passat, i com també s'ha anat explicant, per accedir a la convocatòria de beques, caldrà que els centres d'esplai del MCECC participeu en unes formacions (de caràcter obligatori) per tal de coneixer les novetats i la tramitació de les Beques d'Estiu. 

Magrat alguns centres d'esplai van participar-hi l'any passat, també aquest any és obligatori participar-hi! (No caldrà, a diferència de l'any anterior, fer l'entrevista individual si ja s'ha fet l'any passat). 

Per facilitar que tots els centres d'esplai puguin participar en la formació, s'han programat diverses sessions (amb el mateix contingut):

En aquests moments les formacions programades són:

 • FORM-B01 - Barcelona ciutat (seu de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. c. Santaló, 37): Dissabte 27 d'abril de 2019. 11,00h del matí.
 • FORM-B02 - Barcelona ciutat (seu de l'Alberg Pere Tarrés. c. Numància 149-151): Dilluns 29 d'abril de 2019. 19,30h del vespre.
 • FORM-L03 - Lleida ciutat (Seu Fundació Verge Blanca): Dilluns dia 29 d'abril de 2019. 19,30h del vespre.
 • FORM-T04 - Tarragona (Seu del MCECC-Tarragona. c. de les Coques, 1C): Dilluns dia 29 d'abril de 2019. 19,30h del vespre.
 • FORM-T05 - Jesús (Seu del Centre d'Esplai Sant Francesc): Dilluns dia 29 d'abril de 2019. 19,30h del vespre
 • FORM-XACS - Formació Especial per als centres de la XACS (seu de l'Alberg Pere Tarrés. c. Numància 149-151): Divendres 3 de maig de 2019. 11,00h del matí.

Aquesta formació, a banda d'explicar tècnicament com es fa la sol·licitud de les beques, també es treballaran uns continguts que tenen per objectiu reflexionar sobre l'acció dels centres d'esplai vers la infància vulnerable i sobre com s'hi pot fer front.

Per inscriure'us a la formació, caldrà que utilitzeu aquest formulari.

Per garantir que tots els centres d'esplai han participat a la formació, la tramitació al GESPLAI només serà visible i possible per aquells centres d'esplai que hagin contactat amb el seu promotor/a i hagin participat en la formació.

 

Tal com vam comunicar, us facilitem la presentació que vam projectar durant la formació. Aquí, també podreu consultar el "mur virtual" de les idees i propostes per captar recursos. 

El calendari orientatiu de la convocatòria

 • Fins el 27 de maig: preparació i lliurament de les sol·licituds per part dels centres d'esplai i centres socioeducatius (a través del GESPLAI)
 • Del 28 de maig al 15 de juny: revisió de les sol·licituds persentades, resolució d'incidències,...
 • El 21 de juny (aproximadament): comunicació de la resolució de les Beques als centres.
 • Del 21 de juny al 26 de juliol: període de justificació de les beques a través del lliurament de l'acord signat i segellat i els rebuts i documents que es demanin.
 • Abans del 31 de juliol: pagament del 70% de l'import atorgat (en la mesura que les fonts de finançament ho permetin)

Qui finança les beques?

Aquesta campanya de Beques és possible gràcies al finançament de diverses administracions públiques i aportacions i donatius privats que la Fundació Pere Tarrés aglutina:

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   Diputació de Barcelona   Diputació de Tarragona

Llindars de beca a assignar

Els llindars de beca per cada valor de renda per càpita són els següents:

 • De 0 a 3.500 € - fins el 75%
 • De 3.501 a 6.000 € - fins el 50%
 • De 6.001 a 9.000 - fins el 25%

Bases reguladores i documents útils per a la tramitació de les beques

Per a la correcta tramitació de les beques, hem generat un conjunt de documents explicatius i de suport per a facilitar la tramitació de les Beques d'Estiu.

El primer document que cal conèixer i en el que es basa la resta de documents són les bases reguladores:

Hem preparat un diagrama explicatiu que sintetitza el procés de petició de cada beca i unes instruccions bàsiques sobre com demanar les beques a través del GESPLAI. Per altra banda, també afegim unes instruccions sobre com fer l'aportació de documentació per la via telemàtica (que com s'ha explicat en les formacions, és una prova pilot per a centres que demanen menys de 10 beques):

Segons el que estableixen les bases reguladores, és necessari lliurar un pressupost de les activitats d'estiu. Podeu fer-lo amb la plantilla de pressupost que us facilitem:

També us facilitem uns recursos per ajudar en la tramitació de les beques:

Per últim, us facilitem una sèrie de reflexions i propostes en relació a la Campanya de Beques d'Estiu i com des del vostre centre d'esplai podeu contribuir a fer-hi front: