Ajuts econòmics, premis i subvencions

Beques per Activitats d'Estiu 2022

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el Lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans i Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

Terminis

30/05/2022

Beques per Activitats d'Estiu 2022

Un any més, el Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) i la Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS) de la Fundació Pere Tarrés posa a la disposició dels seus centres federats i adherits la convocatòria de Beques per Activitats d'Estiu.

Aquesta convocatòria té per objectiu facilitar als infants, adolescents i joves participants dels centres d'esplai i centres socioeducatius la seva participació en activitats educatives i de lleure que es realitzen durant les vacances d'estiu.

S'articula a través dels Centres d'Esplai federats i els Centres Socioeducatius adherits i són aquests qui han d'adreçar les sol·licituds de beques. Convé conèixer bé i atendre el que especifiquen les bases reguladores d'aquestes beques.

Formacions sobre el procés de beques i inscripció

Els passos a seguir són els tres que expliquem a continuació:

1. Entrevista prèvia

2. Formacions sobre el procés de beques i inscripció

3. Calendari orientatiu de la convocatòria

 • Entrevista prèvia

Aquest pas és obligatori per poder accedir al sistema de beques. En cas que s’hagi realitzat en altres convocatòries serà un pas opcional (si hi ha canvis a l’equip o persones responsables del procediment, o bé si hi ha canvis en la gestió econòmica del centre).

Per fer-la cal posar-se en contacte amb el/la promotor/a de referència per a concretar una data. En cas de no realitzar-la, no es podrà accedir a la sol·licitud.

 • Formacions sobre el procés de beques i inscripció

Tal com es va fer l'any passat, i com també s'ha anat explicant, per accedir a la convocatòria de beques és recomanable que els centres d'esplai del MCECC participeu en unes formacions per tal de conèixer les novetats i la tramitació de les Beques d'Estiu.  Pel que fa als centres de les XaCS, en cas que la persona encarregada de fer la sol·licitud no ho hagi fet abans, també caldrà que hi participi.

Si teniu qualsevol dificultat o proposta (no teniu disponibilitat, és la mateixa persona qui porta beques, etc.), podeu contactar amb el/la vostra promotor/a de referència. 

Sessions:

Per facilitar que tots els centres d'esplai puguin participar en la formació, s'han programat diverses sessions. Enguany aquestes es faran de manera telemàtica, i per tal de facilitar que sigui un espai pràctic seguirem les següents indicacions:

 • És imprescindible poder tenir alguna eina (ordinador, mòbil o similars) per a poder-se connectar, amb càmera, altaveus i micròfon per poder fer un bon seguiment de la formació. És preferible l'ús d'ordinador per a una major estabilitat de l'aplicació. Serà participativa, cal que ens puguem escoltar.

Quan feu la inscripció us farem arribar l'enllaç de la plataforma telemàtica.

Dates de les sessions:

 • Dijous 21 d’abril a les 19:30h: per a centres d'esplai del MECCC on la persona encarregada de la tramitació de beques d’estiu ho faci per primera vegada
 • Dilluns 25 d’abril a les 19:30h: per a centres d'esplai del MECCC on la persona encarregada de la tramitació de beques d’estiu no ho faci per primera vegada
 • Divendres 29 d'abril a les 11:00h: per a centres de la XaCS on la persona encarregada de la tramitació de beques d’estiu ho faci per primera vegada

Contingut de la formació:

Aquesta formació, a banda d'explicar tècnicament com es fa la sol·licitud de les beques, entendre una renda o un RMI, també es treballaran uns continguts que tenen per objectiu reflexionar sobre l'acció dels centres d'esplai vers la infància vulnerable i sobre com es pot fer front a aquestes situacions.

Inscripció:

Per inscriure-us a la formació, caldrà que utilitzeu aquest formulari.

Per garantir que tots els centres d'esplai han participat en la formació, la tramitació al GESPLAI només serà visible i possible per aquells centres d'esplai que hagin contactat amb el seu promotor/a.

El calendari orientatiu de la convocatòria

 • Abril: participar de les sessions formatives programades
 • Fins el 20 d’abril: entrevista prèvia amb la persona responsable de promoció.
 • Entre el 21 i el 29: formacions sobre el procediment de les beques d’estiu.
 • Fins el 30 de maig: preparació i lliurament de les sol·licituds per part dels centres d'esplai i centres socioeducatius (a través del GESPLAI).
 • De l’1 de juny al 20 de juny: revisió de les sol·licituds presentades, resolució d'incidències...
 • El 27 de juny (aproximadament): comunicació de la resolució de les beques als centres.
 • Del 28 de juny al 24 de juliol: període de justificació de les beques a través del lliurament de l'acord signat i segellat i els rebuts i documents que es demanin.
 • Abans del 31 de juliol: pagament del 70% de l'import atorgat (en la mesura que les fonts de finançament ho permetin).

Qui finança les beques?

Aquesta campanya de beques és possible gràcies al finançament de diverses administracions públiques i aportacions i donatius privats que la Fundació Pere Tarrés aglutina. 

  

Llindars de beca a assignar

Els llindars de beca per cada valor de renda per càpita són els següents:

 • De 0 a 3.500 € - fins al 75%
 • De 3.501 a 6.000 € - fins al 50%
 • De 6.001 a 9.000 - fins al 25%

Bases reguladores i documents útils per a la tramitació de les beques

Per a la correcta tramitació de les beques, hem generat un conjunt de documents explicatius i de suport.

El primer document que cal conèixer i en el que es basa la resta de documents són les bases reguladores:

Hem preparat un diagrama explicatiu que sintetitza el procés de petició de cada beca i unes instruccions bàsiques sobre com demanar les beques a través del GESPLAI. Per altra banda, també afegim unes instruccions sobre com fer l'aportació de documentació per via telemàtica.

Segons el que estableixen les bases reguladores, és necessari lliurar un pressupost de les activitats d'estiu. Podeu fer-ho a través de l’eina del Gesplai o bé amb la plantilla de pressupost que us facilitem:

Tal com us hem demanat, properament caldrà omplir l’enquesta següent:

També us facilitem uns recursos per ajudar en la tramitació de les beques:

Per últim, us facilitem una sèrie de reflexions i propostes en relació a la Campanya de Beques d'Estiu i com des del vostre centre d'esplai podeu contribuir a fer-hi front: