Ajuts econòmics, premis i subvencions

Beques per Activitats d'Estiu 2021

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el Lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans i Xarxa de Centres Socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés.

Terminis

01/06/2021

Beques per Activitats d'Estiu 2021

Un any més, el Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) i la Xarxa de Centres Socioeducatius (XACS) de la Fundació Pere Tarrés posa a la disposició dels seus centres federats i adherits la convocatòria de Beques per Activitats d'Estiu. Som conscients de la complexitat i la incertesa generada per la situació actual en relació amb la Covid-19 i l’impacte que pot tenir en les activitats d’estiu. Qualsevol alteració o novetat us la comunicarem ràpidament, però creiem necessari poder iniciar aquest tràmit.

Aquesta convocatòria té per objectiu facilitar als infants, adolescents i joves participants dels centres d'esplai i centres socioeducatius la seva participació en activitats educatives i de lleure que es realitzen durant les vacances d'estiu.

S'articula a través dels Centres d'Esplai federats i els Centres Socioeducatius adherits i són aquests qui han d'adreçar les sol·licituds de Beques. Convé conèixer bé i atendre el que especifiquen les bases reguladores d'aquestes beques. 

Formacions sobre el procés de beques i inscripció:

Els passos a seguir són els tres que expliquem a continuació:

1. Entrevista prèvia

2. Formacions sobre el procés de beques i inscripció

3. Calendari orientatiu de la convocatòria

 • Entrevista prèvia

Aquest pas és obligatori per poder accedir al sistema de beques. En cas que s’hagi realitzat en altres convocatòries serà un pas opcional (si hi ha canvis a l’equip o persones responsables del procediment, o bé si hi ha canvis en la gestió econòmica del centre).

Per fer-la cal posar-se en contacte amb el/la promotor/a de referència per a concretar una data. En cas de no realitzar-la, no es podrà accedir a la sol·licitud.

Enguany, aquest procediment caldrà fer-lo telemàticament. Per això demanem que pugueu resoldre ràpidament aquest pas amb la vostra persona de referència.

 • Formacions sobre el procés de beques i inscripció

Tal com es va fer l'any passat, i com també s'ha anat explicant, per accedir a la convocatòria de beques caldrà que els centres d'esplai del MCECC participeu en unes formacions (de caràcter obligatori) per tal de conèixer les novetats i la tramitació de les Beques d'Estiu.  Pel que fa als centres de les XACS, en cas que no es conegui el procediment, també s’hi podrà participar.

Malgrat que alguns centres d'esplai van participar-hi l'any passat, també aquest any és obligatori participar-hi! 

Si teniu qualsevol dificultat o proposta (no teniu disponibilitat, és la mateixa persona qui porta beques, etc.), podeu contactar amb el/la vostra promotor/a de referència. 

Sessions:

Per facilitar que tots els centres d'esplai puguin participar en la formació, s'han programat diverses sessions (amb el mateix contingut). Enguany aquestes es faran de manera telemàtica, i per tal de facilitar que sigui un espai pràctic seguirem les següents indicacions:

 • És imprescindible poder tenir alguna eina (ordinador, mòbil o similars) per a poder-se connectar, amb càmera, altaveus i micròfon per poder fer un bon seguiment de la formació. És preferible l'ús d'ordinador per a una major estabilitat de l'aplicació. Serà participativa, cal que ens puguem escoltar.
 • Hi haurà un màxim de 25-30 places per cada sessió, recomanem que si no heu d’assistir no us inscriviu. I si ho heu de fer, feu la inscripció el més aviat possible.
 • Posarem un màxim de 2 persones per esplai a la formació. Si sou més persones interessades a assistir us recomanem que pugueu connectar-vos des del mateix ordinador.
 • Hi haurà un període previ per provar la plataforma, us recomanem que us pugueu connectar abans per tal de resoldre possibles dificultats informàtiques.

Quan feu la inscripció us farem arribar la guia i enllaç de la plataforma telemàtica.

Dates de les sessions:

 • F01 _ Divendres 16 d’abril a les 19.00h
 • F02 _ Dissabte 17 d’abril a les 11.00h
 • F03 _ Dilluns 19 d’abril a les 19.00h
 • F04 _ Dimarts 20 d’abril a les 17.00h
 • F05 _ Dijous 22 d’abril a les 19.00h
 • F06 _ Diumenge 25 d’abril a les 18.00h
 • F07 _ Dilluns 26 d’abril a les 19.00h
 • F08 _ Dimecres 28 d’abril a les 11.00h

Contingut de la formació:

Aquesta formació, a banda d'explicar tècnicament com es fa la sol·licitud de les beques, entendre una renda o un RMI, també es treballaran uns continguts que tenen per objectiu reflexionar sobre l'acció dels centres d'esplai vers la infància vulnerable i sobre com es pot fer front a aquestes situacions.

Inscripció:

Per inscriure-us a la formació, caldrà que utilitzeu aquest formulari.

Per garantir que tots els centres d'esplai han participat en la formació, la tramitació al GESPLAI només serà visible i possible per aquells centres d'esplai que hagin contactat amb el seu promotor/a i hagin participat en la formació.

El calendari orientatiu de la convocatòria (NOUS TERMINIS!)

 • Abril: participar de les sessions formatives programades.
 • Fins al 20 d’abril: entrevista prèvia amb la persona responsable de promoció.
 • Fins al 31 de maig: preparació i lliurament de les sol·licituds per part dels centres d'esplai i centres socioeducatius (a través del GESPLAI).
 • De l’1 de juny al 10 de juny: revisió de les sol·licituds presentades, resolució d'incidències...
 • El 22 de juny (aproximadament): comunicació de la resolució de les Beques als centres.
 • Del 22 de juny al 24 de juliol: període de justificació de les beques a través del lliurament de l'acord signat i segellat i els rebuts i documents que es demanin.
 • Abans del 31 de juliol: pagament del 70% de l'import atorgat (en la mesura que les fonts de finançament ho permetin). 

Qui finança les beques?

Aquesta campanya de Beques és possible gràcies al finançament de diverses administracions públiques i aportacions i donatius privats que la Fundació Pere Tarrés aglutina. 

  

Llindars de beca a assignar

Els llindars de beca per cada valor de renda per càpita són els següents:

 • De 0 a 3.500 € - fins al 75%
 • De 3.501 a 6.000 € - fins al 50%
 • De 6.001 a 9.000 - fins al 25%

Bases reguladores i documents útils per a la tramitació de les beques

Per a la correcta tramitació de les beques, hem generat un conjunt de documents explicatius i de suport per a facilitar la tramitació de les Beques d'Estiu.

El primer document que cal conèixer i en el que es basa la resta de documents són les bases reguladores:

Hem preparat un diagrama explicatiu que sintetitza el procés de petició de cada beca i unes instruccions bàsiques sobre com demanar les beques a través del GESPLAI. Per altra banda, també afegim unes instruccions sobre com fer l'aportació de documentació per la via telemàtica (que, com sabeu, és opcional).

Segons el que estableixen les bases reguladores, és necessari lliurar un pressupost de les activitats d'estiu. Podeu fer-ho a través de l’eina del Gesplai o bé amb la plantilla de pressupost que us facilitem:

Tal com us hem demanat, caldrà omplir l’enquesta següent:

També us facilitem uns recursos per ajudar en la tramitació de les beques:

Per últim, us facilitem una sèrie de reflexions i propostes en relació a la Campanya de Beques d'Estiu i com des del vostre centre d'esplai podeu contribuir a fer-hi front: