Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

Càpsula 4: La màgia d'un inici

Tipologia

Animació de la fe

Autor/a

Àmbit d'Animació de la Fe

Cada inici de curs és una nova oportunitat. Cal aturar-se i reflexionar sobre què ens porta a dir sí al monitoratge. Ser monitors i monitores, sovint, no és una tasca senzilla, però quan diem sí sabem que ho fem perquè creiem en l’educació en el lleure, en la seva capacitat transformadora i en la seguretat que les nostres accions aporten un benefici als infants, adolescents i joves dels nostres Centres i Clubs d’Esplai.

La quarta càpsula s'atura en tot això. Tot i creure tan fermament en aquesta tasca, quan iniciem el curs cal que ens aturem a reflexionar sobre què ens porta a dir sí al monitoratge; la paraula compromís ha de ser clau en aquest procés de decisió. Un compromís amb l'esplai, amb el nostre territori, amb les famílies, amb la parròquia si en formem part, amb la resta de l’equip de persones voluntàries, però, sobretot, amb els infants, adolescents i joves a qui va destinada la nostra acció educativa.

Accedeix al document