Notícies
 Tornar
  • Coneix els nous responsables territorials

Coneix els nous responsables territorials

02.07.21

El Pla d’Accions del MCECC de l’any 2021 estableix com una de les accions a dur a terme "replantejar el procés d’elecció dels equips de Responsables Territorials, fent-lo més obert i democràtic en el conjunt del Moviment".

Del treball conjunt entre el Consell de Responsables Territorials (CRT) i el Consell Directiu del MCECC va sorgir un nou model d’elecció dels equips de Responsables Territorials, que pretén acompanyar a les zones i territoris durant el procés.

Després de passar per totes les fases del procés, podeu conèixer els nous responsables: