Notícies
 Tornar

Els resultats de la Trobada de Monitors i Monitores

31.05.23

Ja podeu consultar la infografia amb les dades de la Trobada de Monitors i Monitores -celebrada el 13 i 14 de maig a Caldes de Montbui- i també el dossier de la mateixa Trobada.

Trobareu les fitxes de totes les activitats fetes i els recursos de les diferents formacions, així com del Punt Lila.

Els participants en la Trobada valoren el cap de setmana; els resultats de l'enquesta de satisfacció es fan públics. Els joves assistents puntuen el cap de setmana amb un notable, concretament 7,53 sobre 10. Els resultats són fruit d'analitzar 148 enquestes realitzades al final de la Trobada.

Xifres de participació

Més d'una trentena de Centres i Clubs d'Esplai de 19 Zones i Territoris diferents van viure l'experiència d'una Trobada de Monitors i Monitores que va recuperar completament el format habitual prepandèmic. En total, van assistir 389 monitors i monitores. De fet, la Trobada ha estat possible gràcies als membres de la comissió, formada enguany per 42 persones provinents de Zona 01 i 06, 02, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 15 i 16, i dels Territoris de Girona, Urgell, Lleida, Tarragona i Mallorca.

Finançament

La rellevància d'un espai formatiu i de lleure com la Trobada de Monitors i Monitores és alta, fet que denota el pressupost de l'activitat: s'ha invertit un total de 28.302,48 euros (72,76  per persona) -aproximadament-.

El Moviment finança de manera directa part d'aquestes activitats. Així doncs, els participants van pagar, 25 € o 30, en funció de si disposaven de transport o empraven el proporcionat pel Moviment.

Petjada ecològica

Des de l'Àmbit d'Educació per a la Justícia Global del Moviment, i amb la perspectiva de sostenibilitat, s'ha treballat un càlcul de la petjada ecològica durant la Trobada de Monitors i Monitores 2023, amb la finalitat de conèixer l'impacte mediambiental generat, així com conèixer què s'ha reduït i estalviat.

Transport

Amb els desplaçaments des de les respectives Zones i Territoris, l'impacte generat ha estat del 12,35 CO₂ eq per persona, tenint en compte tant el vehicle privat -cotxes- com els autobusos. A la Jornada de Monitors/es de l'any 2022, l'impacte vinculat al transport va ser del 15,96 CO₂ eq per persona. Així doncs, enguany se celebra una reducció de 3,61 punts.

Alimentació

Des de l'aposta per una alimentació saludable i respectuosa, el càlcul es basa en l'exemple del dinar del diumenge292 dietes van ser amb carn -tot i que el primer plat era vegetarià per a tothom- i 97 dietes van ser alternatives. Així doncs, l'impacte de la modalitat de dinar del segon dia de la Trobada que contenia carn va ser de 525,6 kg de CO₂ eq. I sense carn, 124,16 kg de CO₂ eq. En total, per persona, són 1.67 kg de CO₂ eq. La reducció, pel que fa a l'alimentació, respecte a la Jornada del 2022 és altament significativa, també: l'any passat, el resultat de l'àpat amb carn va implicar 1067,20 kg de CO₂ eq.

Residus

Amb la voluntat de quantificar i mesurar els residus que es generen per tal d'obtenir un control en els següents anys, es presenten les següents dades, que són aproximades:

  • En paper i cartó, es van generar 27,1 kg -el 2022 van ser 44,3 kg-.
  • De plàstic, 35,55 kg.
  • Pel que fa a matèria orgànica, 38,95 kg.
  • Referent a rebuig23,25 kg.

Tenint en compte que no es van generar residus de vidre, el total és de 124,85 kg (poc més de 300 grams per persona). Durant la Jornada de Monitors/es del 2022, el total de residus generats va ser de 151 kg (uns 100 grams per persona).

#SomMoviment