Troba el teu curs

Habilitats de comunicació.


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” que trobaràs a continuació. Cal que emplenis totes les dades sol·licitades, el signis ja sigui manual o digital/ electrònicament ( amb certificat electrònic reconegut o qualificat per l’Administració) i el pugis en la petició de matrícula. La capçalera de l’Annex ja està complimentada amb les dades del curs al qual et vols inscriure.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
16882

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
27/09/2023

Data Fi
10/11/2023

Hores teòriques
0 h

Hores pràctiques
30 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 16882

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 27/09/2023

Data Fi: 10/11/2023

Hores teòriques: 0 h

Hores pràctiques: 30 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu.

S'admeten autònoms, desocupats i personal de l'administració pública*. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

*Només s’admet personal de les entitats del sector públic que tenen una forma jurídica privada. La persona interessada ha de presentar un escrit del Seu Cap directe o de RRHH, acreditant que l’empresa no està inclosa en l'àmbit d'aplicació dels Acords de Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques (AFEDAP) i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació. Cal realizar la preinscripció a través de la web i enviar el document a: formaciosubvencionada@peretarres.org

Descripció

- Adquirir l'habilitat i conèixer els sistemes subjectius de comunicació.
- Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació.
- Transmetre el missatge de forma correcta i aconseguint la màxima comprensió del receptor.

- Identificar i manegar la comunicació verbal i no verbal.

- Comunicar de manera congruent el missatge i identificar les incongruències.

Què aprendràs?

Mòdul 1: EL PROCÉS DE COMUNICACIÓ.
- La comunicació interpersonal i tipus de comunicacions.
- La comunicació eficaç.

Mòdul 2: ANÀLISI DE LA COMUNICACIÓ.
- Comunicació estratègica; canals i informació i adaptació de missatges.

Mòdul 3: PSICOLOGIA DE L'INTERLOCUTOR.
- Claus de l'empatia i llenguatge positiu.
- Raó i emoció; i les emocions bàsiques.

Mòdul 4: COM CORREGIR ACTUACIONS ERRÒNIES I COM RECONÈIXER LA FEINA BEN FETA.
- L'actitud assertiva; neutralitzar comportaments agressius i formular opinions i crítiques correctament.
- Prevenció de conflictes.

Mòdul 5: DIFICULTATS DAVANT L'OIENT.
- Barreres de la comunicació I i II.
- Aconseguir l'atenció.
- L'expressió oral i escrita.

Mòdul 6: ESCOLTA ACTIVA.
- El funcionament de l'escolta.
- Temps lliure mental.
- Desenvolupar l’habilitat d'escoltar

Mòdul 7: Comunicació no verbal

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

OLGA BARRERA NOGUERAS

• Equips de Primera Intervenció
• Presa de decisions en situacions d'emergència
• Evacuacions i Rastreig en Zones de Baixa Visibilitat

• Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya
• La Gammificació en l'aprenentatge
• Creació de videos formatius amb eines no professionals
• Dinamització virtual de grups
• Tranfarència d'aprenentatges
• Mesures de prevenció per la seguretat i evitar la propagació del Covid-19
• Recursos digitals per la docència on-line
• Metodologies innovadores per l’elearning
• Potencia de formació digital
• Disseny amb Freehand
• Gestió dels conflictes
• Curs per empresaris de Servei de Seguretat i Higiene d’ASEPEYO
• Formació esportiva de Nivell I
• ADF

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i dóna prioritat als treballadors en actiu.

Habilitats de comunicació.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15