Metodologia

Desenvolupament de competències professionals i personals

Als professionals de l'àmbit social i educatiu (o socioeducatiu) els cal fer un pas més enllà i fer dels processos d'aprenentatge processos de maduració personal. Les competències professionals són totes aquelles habilitats, aptituds i actituds que tenen les persones i que ajuden a desenvolupar una feina de forma eficaç i eficient. En el nostre àmbit d’intervenció és imprescindible desenvolupar eines de gestió emocional i d'autoconeixement que faran més eficaç l’acció professional.

Competències com la responsabilitat, l'autonomia, el treball en equip, la proactivitat, la comunicació assertiva, l'atenta disponibilitat, l'escolta empàtica lliure de prejudicis i l'autorevisió de la pròpia acció són algunes de les actituds que es treballen al llarg dels quatre anys en el grau: són competències que van més enllà de saber utilitzar eines i tècniques específiques pròpies de la professió, són competències transversals que són imprescindibles per transmetre una bona predisposició en la relació d'ajuda a la persona atesa; on el centre d’interès és el benestar de l'altre com a persona en estat de dret, i alhora del desenvolupament d'eines de gestió emocional i d'autoconeixement que faran més eficaç l’aplicació en els àmbits d'intervenció.

Seminaris pràctics i en grups reduïts

Seminaris pràctics des del primer curs en grups reduïts: organització i realització de Jornades vinculades a experiències de la mà de professionals en actiu i de visites a centres propis de cada àmbit d’intervenció.

Atenció tutorial

El Pla d’acció tutorial de la Facultat (PAT) ha estat valorat com un dels punts forts del model formatiu per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), ja que recull “nombrosos recursos individualitzats i grupals pel seguiment i l’orientació acadèmica i laboral dels estudiants...”.

Avaluació  global del procés i entre iguals

Els estudiants tenen assignat un percentatge en l’avaluació dels companys en els pràcticums i algunes assignatures procedimentals. Avaluació global del procés d’aprenentatge per part d’estudiants, professorat i informadors claus del món professional.

Itinerari formatiu adaptat

Per a aquells estudiants que per motius de mobilitat, laborals o de distància geogràfica no poden participar en el ritme ordinari de les classes, oferim diferents nivell de presencialitat i acompanyament per part del professorat amb el suport de la plataforma virtual.

Metodologies docents innovadores

Metodologies docents (combinació de la formació presencial amb estratègies elearning): estudi de casos, simulació de situacions, ús dels llenguatges artístics i la producció audiovisual (edició de vídeos i revistes), role playing i activitats d’observació a la Càmera Gessell, treball per matèries transversals en diferents assignatures i/o cursos, ús de les xarxes socials, bloc, diari digital, ús de rubriques, activitats diverses mitjançant el campus virtual, etc.

Preinscripció

Convocatòria
beques i ajuts 24-25

Sol·licita informació

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

ENVIAR