EDUCACIÓ SOCIAL I TREBALL SOCIAL

BLOG DE LA FACULTAT PERE TARRÉS

Oportunitats d’ocupació en la gestió de serveis socials

Oportunitats d’ocupació en la gestió de serveis socials

Pere Mora
Director del Màster Universitari en Direcció i Gestió en Serveis Socials
Veure tots els articles | Fitxa d’expert

03.09.15

La crisi econòmica ha posat de manifest la necessitat de que les organitzacions socials implementin un model de gestió de serveis socials eficaç (qualitat), orientat a objectius (planificació estratègica) i, sobretot, que desenvolupi una cartera de serveis orientat a satisfer les necessitats dels seus usuaris (màrqueting de serveis).

L’objectiu principal ha de ser aportar valor social a les seves activitats i per aconseguir-lo els seus directius han de ser capaços de desenvolupar un lideratge que impliqui les persones dels seus equips en el projecte col·lectiu. Implicar significa delegar, fomentar la participació activa en la presa de decisions, escoltar, facilitar la iniciativa, la innovació i la creativitat... en definitiva potenciar l’emprenedoria interna per saber interpretar l’entorn, les tendències del sector i anticipar-se a la resta d’organitzacions que actuen en l’àmbit de la gestió de serveis socials.

La complexitat de la nostra societat implica que els directius de les organitzacions socials han d’adquirir uns coneixements per fer front als reptes de la globalització, la competitivitat, les noves tecnologies i l’augment de les desigualtats socials. Des de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull oferim una formació que dóna resposta a les necessitats dels professionals de la gestió de serveis socials. El Màster Universitari en Direcció, gestió i intervenció en serveis socials és una formació que permet a aquests professionals adquirir i millorar les seves competències per assumir càrrecs de responsabilitat a les seves entitats i, alhora millorar la seva ocupabilitat.

Mitjançant metodologies d’aprenentatge participatives basades en el treball en equip i la col·laboració en la resolució de casos pràctics que es desenvolupen tant a l’aula com a través del campus virtual, els estudiants aprenen a analitzar l’entorn; conèixer la interacció entre els sectors públic, privat i no lucratiu; planificar les estratègies de l’organització; aplicar sistemes de recollida d’informació que permeten detectar les necessitats dels seus usuaris; implementar un sistema de captació de fons el més diversificat possible; crear un sistema d’organització flexible i participatiu que faciliti un lideratge orientat a la innovació i a la qualitat dels seus serveis, i dominar les tècniques de gestió econòmica i financera.

Elements clau d’aquest model d’aprenentatge són el seu claustre de professors, professionals en actiu experts en la gestió de serveis socials, i la flexibilitat que significa que el Màster es pugui cursar en un o dos anys, així com que s’hi incloguin pràctiques en organitzacions socials tant a nivell nacional com internacional.    

Comparteix l’article

Etiquetes