Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull  

E-Campus fora de servei temporalment

E-campus Entra

Ha oblidat la contrasenya i/o usuari?

 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés    Blog professorat facultat
Inici | Cerca el teu curs | Castellano | Contacte | Sol·licitud d'informació | | Intranet | Fundació Pere Tarrés | Biblioteca

Estudis | Màsters i Estudis de Postgrau


Tornar al llistat


EXPERT UNIVERSITARI EN:
ÈTICA APLICADA A L'ACCIÓ SOCIAL I PSICOEDUCATIVA

 
Curs 17/18 (1ª edició)
Modalitat Semipresencial
Crèdits 15 ECTS
Idioma Castellà

Preinscripció  Matrícula

Sol·licitud d'informacióDurada    
Horari    
Preu     1.910 € (taxes incloses)
Inauguració    


L’ÈTICA EN INTERVENCIÓ SOCIAL, NECESSITAT O MODA?

Data: 19/09/2017

Hora: 18:30 - 20:30 h

Ponent: Francesc Torralba, catedràtic de filosofia de la Universitat Ramon Llull

Inscriu-te

 


 

Al segle XXI, l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que es puguin donar.

En aquest context, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina que ofereix instruments per a millorar l’atenció i el respecte a les persones, la reflexió i el diàleg, i per a donar respostes als reptes ètics que planteja l’activitat professional. És una disciplina que permet abordar qüestions que van des dels fonaments de l’atenció a la persona fins la resolució de problemàtiques morals concretes que es presenten en l’atenció diària. 

Adquirir els coneixements i desenvolupar les competències i les habilitats d’ètica aplicada a l’àmbit social i psico-educatiu per identificar i donar resposta a les qüestions i problemàtiques ètiques de la pràctica professional.

 Direcció i professorat | Objectius | Metodologia | Pla d'estudis | Sortides professionals | Práctiques |
Calendari | Ajuts i beques
Direcció

Joan Canimas. Doctor en filosofia, Màster en bioètica i dret  i Màster en ètica aplicada a l’acció social. Professor d'ètica aplicada. Vocal del Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Institut d'Assistència Sanitària i del Comitè d'Ètica i de la Recerca i la Bioseguretat (UdG).

Montserrat Esquerda. Llicenciada en medicina i cirurgia (UdL). Llicenciada en psicologia (UNED). Doctora en Medicina (UAB). Màster en Bioètica (UB). Directora general institut Borja de Bioètica

Jesús Vilar. Diplomat en magisteri i doctor en pedagogia. Professor d’ètica i pedagogia social de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL). Membre del comitè d’ètica de la recerca de la URL.

Professorat

Ester Busquets. Doctora en filosofia i diplomada en infermeria. Professora col·laboradora a l’Institut borja de Bioètica (URL).

Xavier Cardona. Metge i Màster en bioètica. Professor de Bioètica i tutor a la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCS -URL). Membre del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Carles Cruz. Llicenciat en dret. Magistrat de l’Audiència Provincial de Girona. Magistrat del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra. Ex vocal del Consell General del Poder Judicial.

Javier Hernández. Llicenciat en dret. Magistrat. President de l'Audiència Provincial de Tarragona i de la seva secció 4ª, penal i de violència contra la dona. Ex professor de l'Escola Judicial.

Ma. Engràcia Querol. Llicenciada en dret. Diplomada en criminologia. Responsable d’Actuacions en Matèria de Violència Familiar i Masclista de la Secretaria de Família. Col·laboradora de la diplomatura de postgrau en Violències masclistes (UAB).

Joan Mayoral. Llicenciat en dret i Diplomat en estudis avançats (UAB). Mestratge en Alta Funció Directiva. Subdirector General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Vicepresident del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

Rodrigo Prieto. Doctor en psicologia social (UAB). Llicenciat en comunicació social (USACH). Cofundador i director de Continguts (Institut Diversitas). Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (URL).

Josep Ramos. Llicenciat en Medicina, especialista en psiquiatria. Ex-director de planificació del Parc Sanitari de Sant Joan de Deu. Membre del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Gisela Riberas. Doctora i llicenciada en Psicologia (UB). Professora, Directora Acadèmica de Grau i Directora del grau d’Educació Social de la Facultat Pere Tarrés (URL).

Begoña Roman. Doctora i llicenciada en filosofia. Professora d’ètica de la Universitat de Barcelona. Presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Genoveva Rosa. Doctora i llicenciada en Pedagogia, especialitat en Organització i Tecnologia
Educativa (UB). Diplomada en Magisteri (UB). Màster en Coaching per l’Institut Europeu de Coaching. Professora, Vicedegana d’Ordenació Acadèmica i Adjunta al Degà de la Facultat Pere Tarres (URL).

  • Adquirir coneixements de fonamentació filosòfica i antropològica en l’àmbit de l’ètica.
  • Conèixer i saber aplicar els aspectes relacionats amb l’ètica professional (dignitat, respecte, llibertat, intimitat,
  • confidencialitat, bon tracte, entre d’altres).
  • Reconèixer la dimensió pública de l’ètica en la professió i la necessitat de construir sistemes professionals que
  • permetin passar de la vivència individual i subjectiva del conflicte a respostes col•lectives i objectivades, el més justes possible.
  • Reconèixer la importància de la comunicació en l’àmbit d’atenció a les persones i adquirir habilitats bàsiques.
  • Identificar els problemes ètics específics en l’àmbit professional propi.
  • Implementar el procediment de metodologia de discussió de casos ètics.

El curs combina el treball a distància (lectures, exercicis, participació en els fòrums de la plataforma d’internet, reflexió i recerca personal, etc.) amb sessions presencials. Les sessions presencials es conceben com espais d’encontre per a la deliberació, la reflexió, l’aprofundiment i la concreció de respostes a les qüestions estudiades i a les problemàtiques detectades de la pràctica professional.


Mòdul 1. Fonaments: Filosofia moral. Conceptes bàsics. Ètica professional (3 ECTS).

Mòdul 2. Temàtiques: Llibertat. Intimitat, confidencialitat, secret professional i protecció de dades. Ètica de la recerca i la innovació en ciències socials i humanes (3,5 ECTS).

Mòdul 3. Habilitats: Procés deliberatiu i presa de decisions. La comunicació humana en els processos d’atenció a les persones (2 ECTS).

Mòdul 4. Àmbits: Diversitat funcional i salut mental. Infància. Gent gran. Violència masclista. Interculturalitat (5 ECTS).

Mòdul 5. Síntesi (1,5 ECTS).


  • Millora el perfil dels professionals dedicats a l’acció social o psicoeducativa, en dotar-los d’eines per identificar i resoldre les situacions que requereixen un abordatge des de l’ètica.
  • Capacita per dinamitzar i coordinar Espais de Reflexió Ètica en els Serveis Socials (ERESS).

 


Aquesta titulació no preveu pràctiques.Podeu consultar les Ajudes i beques disponibles aquí.

 © Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte