Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés - Universitat Ramon Llull  

E-Campus fora de servei temporalment

E-campus Entra

Ha oblidat la contrasenya i/o usuari?

 
   Facebook Fundació Pere Tarrés    Twitter Fundació Pere Tarrés    Instagram Fundació Pere Tarrés    Blog professorat facultat
Inici | Cerca el teu curs | Castellano | Contacte | Sol·licitud d'informació | | Intranet | Fundació Pere Tarrés | Biblioteca
Estàs a: Inici  > Estudis  > Graus  > Educació Social  > Treball final de grau

Estudis de Grau en Educació Social | Treball Final de Grau

 

Treball final de Grau - Educació SocialEl Treball Final de Grau (TFG) és una assignatura d'11 crèdits que es desenvolupa al llarg del 4t curs, durant els dos semestres. Consisteix en l'elaboració d'un projecte que integri les competències bàsiques adquirides a la titulació.

Es tracta d’una experiència d’ús de coneixement i de contextualització en una problemàtica o situació específica.

Els objectius a assolir són:

  • Dissenyar amb rigor una aproximació de caràcter tècnico-científic a una temàtica pròpia de l’Educació social o del Treball social.
  • Integrar el major nombre possible de coneixements de caràcter conceptual, procedimental i actitudinal que s’hagin treballat durant el Grau.

 

Continguts

Es poden elaborar diferents tipus de TFG, de manera que cal diferenciar els aspectes conceptuals, propis de les temàtiques que abordi cada projecte específic, dels aspectes procedimentals, metodològics, de disseny i d’avaluació.
 

 

Tipologia de treballs

Els Treballs Finals de Grau poden ser d’intervenció o de recerca.

Els TFG d’intervenció desenvolupen una proposta d’actuació social i/o educativa en un context específic, a partir de l’estudi diagnòstic d’aquella realitat social. 
 

  1. Projecte d’acció social: disseny, implementació i/o avaluació d’un projecte en un àmbit professional. 
  2. Projecte d’emprenedoria social: anàlisi de l’entorn, del producte o del servei, anàlisi del mercat, detecció de necessitats actuals i emergents, pla de màrqueting, planificació organitzativa i financera i pla d’avaluació.

Els TFG de recerca desenvolupen una proposta de treball d’anàlisi i/o aprofundiment d’una temàtica de l’acció social.

  1. Treball de recerca aplicada: inclouen marc teòric, hipòtesi, part empírica, resultats, discussió i conclusions.
  2. Treball d’aprofundiment teòric: revisió bibliogràfica de temes d’interès, estudis comparatius, etc.
 

Metodologia

El TFG és individual, exceptuant aquells casos que, en funció de les seves característiques, es consideri la conveniència de realitzar-lo en un petit grup.
S’ha de redactar en català, castellà o anglès però, en qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en aquestes tres llengües.

La realització del TFG té una durada de dos semestres, i el supervisa un/a professor/a mitjançant tutories (individuals i grupals) presencials i a través del campus virtual.  
 

 

Fases

Per tal que es pugui començar el TFG des de l’inici del quart curs, els tutors / supervisors de tercer  fan l’orientació de l'estudiant perquè elabori una primera proposta de treball. Aquest assessorament es duu a terme durant el mes de maig.

Durant la darrera setmana de juny, l’estudiant lliura la seva proposta de treball al seu tutor / supervisor de Pràcticum de tercer curs.

Al llarg del curs, l’estudiant ha d’anar lliurant informes de progrés sobre el seu treball. Les característiques d’aquests informes depenen de la tipologia de treball, segons les següents fases:

Fase 1 Juny Proposta
Fase 2 Octubre Avantprojecte
Fase 3 Desembre Primer informe
Fase 4 Abril Segon informe
Fase 5 Maig Lliurament definitiu del TFG
Fase 6 Maig- Juny Defensa del treball

 

Sistema d’avaluació

L’avaluació del TFG inclou:

  1. Avaluació contínua: seguiment continuat de cada treball i lliurament de dos informes de progrés.
  2. Presentació i defensa pública davant d’una comissió d’avaluació constituïda per professors/es de l’àrea.

 

La repercussió en la nota final es distribueix de la següent manera:

Avaluació del procés i contingut (professor/a) 20%
Avaluació de la presentació i defensa pública (tribunal) 20%
Avaluació del treball escrit/article científic (tribunal) 60%


© Fundació Pere Tarrés | Avís legal | Mapa de la web | Accessibilitat | Contacte