Universitat d'estiu

La Facultat d'estiu d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull ofereix durant els mesos de juny i juliol un programa de cursos vinculats a l’àrea social. 

Contacte (Servei d'Orientació al Futur Estudiant)

admissions@peretarres.org
Més informació

English immersion program: Introduction to art therapy (Arts, health and creativity)

English immersion program

In this summer course you’ll have the opportunity to learn the introductory and key aspects of artistic support (art therapy) in general and in an illness process, while improving your English skills in the area of social intervention. Taking England and the United States as a reference, we will address the most important aspects related to communication with the patient while you acquire tools to take care of yourselves as professionals. It will be a very hands-on course, where we will experience artistic dynamics as a personal experience while comparing it with case examples. No experience in art is required, and only a passive understanding of basic English is needed.

Grafologia

Grafologia

La grafologia és una tècnica projectiva molt objectiva i rigorosa, no intrusiva. Entre els avantatges de la grafologia davant d’altres proves es troba el coneixement d’aspectes com l’honestedat, la facilitat d’aplicar-la un cop es tenen els coneixements, la rapidesa dels resultats i les possibles aplicacions a tots els nivells, personals i professionals. Un altre important benefici de la grafologia és tota la informació que aboca i el seu baix cost. Mitjançant l’estudi de la grafologia estudiem no només la personalitat, sinó també els perfils més encertats per a un lloc de treball o possibles patologies.

El joc com a eina educativa

El joc com a eina educativa

En aquest curs es planteja conèixer les oportunitats educatives que ofereix el poder del joc en l’educació, identificar les diferents estratègies educatives vinculades al joc en educació (joc lliure, aprenentatge basat en jocs (ABJ) i ludificació), aprendre a seleccionar, modificar i crear jocs d’acord amb objectius educatius i disposar d’eines per poder posar en pràctica una experiència ludificada a l’aula sobre la base de l’anàlisi d’altres experiències.

Competències parentals per orientar les famílies en el procés de desenvolupament de la infància i l’adolescència

Competències parentals

La tasca dels pares i la família en general és determinant en l’educació i la socialització d’infants i joves. Això no obstant, moltes persones adultes a càrrec d’infants no tenen les habilitats necessàries per educar amb serenitat per a una llibertat responsable.
Els professionals poden acompanyar les famílies per educar amb coherència i criteris que ajudin a un bon desenvolupament de la personalitat.

Atenció a les emergències i urgències socials des de l’acció socioeducativa

Atenció a les emergències i urgències socials

Les persones afectades per una situació d’emergència o catàstrofe poden veure alterada tant la seva integritat física com psicosocial, especialment entre la població vulnerable. Per disminuir aquest impacte personal, familiar i comunitari cal poder donar una resposta a les necessitats que apareixen des de l’inici de la situació d’emergència mitjançant un procés d’acompanyament professional en les diverses situacions de crisi.