Ajuts econòmics, premis i subvencions

Beques Activitats Esporàdiques.20-21.1er, 2on i 3r trimestre

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) i Xarxa de Centres Socieducatius (XaCS)

Terminis

09/11/2020

Beques Activitats Esporàdiques.20-21.1er, 2on i 3r trimestre

Aquesta convocatòria de beques pretén finançar les excursions de cap de setmana i també les activitats de vacances dels centres i clubs d’esplai del MCECC i dels Centres Socioeducatius de la XaCS. Més concretament, les activitats per les quals es poden demanar beca són les següents:

  • Activitats de realització esporàdica en cap de setmana dins d’un curs d’esplai (amb durada d’un o més dies).
  • Activitats com els casals de Nadal i Setmana Santa.
  • Activitats de colònies, campaments... de Nadal i Setmana Santa.

A les bases reguladores trobareu quines activitats estan excloses. 

Les beques cal sol·licitar-les a través del programa “GESPLAI”, a través del mòdul “Gestió d’Ajuts”.

Nota: Per a poder fer la sol·licitud us demanarà que els documents de les beques del curs 2018-19 estiguin justificades. El fet que sigui de fa dos cursos, i no els del passat, és a causa de la situació generada pel covid-19 on la recollida de documentació s’està fent més lenta. Esperem que a les properes convocatòries aquesta situació pugui estar resolta.

Detalls de la convocatòria

Els llindars de beca per cada valor de renda per càpita són els següents:

  • De 0 a 3.500 € - fins al 75%
  • De 3.501 a 6.000 € - fins al 50%
  • De 6.001 a 9.000 - fins al 25%