Ajuts econòmics, premis i subvencions

Beques Activitats Esporàdiques 2019-20 - 2n i 3r trimestre

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) i Xarxa de Centres Socieducatius (XACS)

Terminis

16/03/2020

Beques Activitats Esporàdiques 2019-20 - 2n i 3r trimestre

Aquesta convocatòria de beques pretén finançar les excursions de cap de setmana i també les activitats de vacances dels centres i clubs d’esplai del MCECC i dels Centres Socioeducatius de la XACS. Més concretament, les activitats per les quals es poden demanar beca són les següents:

  • Activitats de realització esporàdica en cap de setmana dins d’un curs d’esplai (amb durada d’un o més dies).
  • Activitats com els casals de Setmana Santa.
  • Activitats de colònies, campaments,... de Setmana Santa.

A les bases reguladores trobareu quines activitats estan excloses. 

Les beques cal sol·licitar-les a través del programa “GESPLAI”, a través del mòdul “Gestió d’Ajuts”.

Una novetat important d'aquest curs és que no es convocaran més convocatòries de beques de trimestre. Aquesta és la darrera convocatòria d'aquest curs. 

Detalls de la convocatòria

Els llindars de beca per cada valor de renda per càpita són els següents:

  • De 0 a 3.500 € - fins al 75%
  • De 3.501 a 6.000 € - fins al 50%
  • De 6.001 a 9.000 - fins al 25%