Ajuts econòmics, premis i subvencions

Beques per Activitats Esporàdiques. Curs 2018-19. 1er, 2on i 3r Trimestre

Àmbit o temàtica

Àmbit o temàtica

Qui s'hi pot presentar?

Qui s'hi pot presentar?

Organisme convocant

Organisme convocant

Terminis

Terminis

Àmbit o temàtica

Educació en el lleure

Qui s'hi pot presentar?

Centres d'esplai i Centres Socioeducatius

Organisme convocant

Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans (MCECC) i Xarxa de Centres Socieducatius (XACS)

Terminis

12/11/2018

Beques per Activitats Esporàdiques. Curs 2018-19. 1er, 2on i 3r Trimestre

Aquesta convocatòria de Beques pretén finançar les excursions de cap de setmana i també les activitats de vacances dels Centres d’Esplai del MCECC i dels Centres Socioeducatius de la XACS. Més concretament, les activitats per les quals es poden demanar beca són les següents:

  • Activitats de realització esporàdica en cap de setmana dins d’un curs d’esplai (amb durada d’un o més dies).
  • Activitats com els casals de Nadal i Setmana Santa.
  • Activitats de colònies, campaments,... de Nadal i Setmana Santa.

A les bases reguladores trobareu quines activitats estan excloses. 

Les beques cal sol·licitar-les a través del programa “GESPLAI”, a través del mòdul “Gestió d’Ajuts”.

Detalls de la convocatòria

Els llindars de beca per cada valor de renda per càpita són els següents:

  • De 0 a 3.500 € - fins el 75%
  • De 3.501 a 6.000 € - fins el 50%
  • De 6.001 a 9.000 - fins el 25%