Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

2019-05-10 Del negatiu al positiu

Tipologia

Pregàries

Autor/a

Desconegut

Del negatiu al positiuEn totes les coses negatives que podem dir-nos... Déu té una resposta positiva.
Quan diem: - És impossible
Déu diu: - Tot és possible (Lc 18:27)
Quan diem: - Estic cansat
Déu diu: - Jo t'alleujaré (Mt 11:26-30)
Quan diem: - Ningú m'estima
Déu diu: - Jo t'estimo (Jn 3:16, 13:34)
Quan diem: - Ja no puc continuar així
Déu diu: - La meva gràcia et basta (2 Co 12:9, Sl 91:15)
Quan diem: - Estic confós
Déu diu: - Jo t'ensenyaré el camí (Pr 3:5-6)
Quan diem: - No puc més
Déu diu: - Tot és possible (Fl 4:13)
Quan diem: - He fallat
Déu diu: - Jo et perdono (1 Jo 1:9, Rm 8:1)
Quan diem: - Em sento abandonat
Déu diu: - Mai més t'abandonaré ( He 13:5 )

Rep, Senyor, les nostres pors i transforma-la en confiança.
Rep, Senyor, el nostre sofriment i transforma-la en creixement.
Rep, Senyor, el nostre silenci i transforma-la en adoració.
Rep, Senyor, les nostres crisi i transforma-la en maduresa.
Rep, Senyor, les nostres llàgrimes i transforma-la en pregàries.
Rep, Senyor, el nostre desànim i transforma-la en fe.
Rep, Senyor, la nostra soledat i transforma-la en contemplació.
Rep, Senyor, les nostres amargors i transforma-la en pau de l'ànima.
Rep, Senyor, la nostra espera i transforma-la en esperança.
Rep, Senyor, la nostra mort i transforma-la en resurrecció.