Materials i recursos
 Tornar a materials

Materials i recursos

Nom del recurs

Nom del recurs

Tipologia

Tipologia

Autor/a

Autor/a

Nom del recurs

Celebrem la nostra Fe - Pautes per a preparar moments de celebració de la fe

Tipologia

Animació de la fe

Autor/a

Àmbit d'Animació de la Fe

Aquest manual que teniu a les mans ha estat elaborat pels membres de l’Àmbit d’Animació de la Fe del MCECC.


Respon a la l’acció plantejada en el Pla d’Accions 2018, concretament, l’acció EE4 (Eix Esperit) i que pretenia "Crear un estil de celebracions presents a les trobades generals i de zona i territori i que puguin ser aplicables pels centres d’esplai"

Crear un estil de
celebracions presents a
les trobades generals i
de zona
i territori i que
puguin ser ap
licables
pels centres d’espla


Ha estat elaborat durant l’any 2018.

 Descarrega't el document