Troba el teu curs

Violència de parella i relacions abusives en l'adolescència.

- Visibilitzaràs els estereotips de gènere en la societat actual i en veuràs les conseqüències en la nostra identitat. - Reconeixeràs i aprendràs com promoure valors, actituds i models relacionals que contribueixin a disminuir la violència de gènere. - Identificaràs i desmitificaràs mites de l’amor romàntic o de patiment. Analitzaràs quines conseqüències té aquest model. - Sabràs reconèixer els primers símptomes d’abús en l’àmbit de la parella. - Dissenyaràs accions educatives que tinguin per objectiu la prevenció de relacions abusives.