Troba el teu curs

Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” que trobaràs a continuació. Cal que emplenis totes les dades sol·licitades, el signis ja sigui manual o digital/ electrònicament ( amb certificat electrònic reconegut o qualificat per l’Administració) i el pugis en la petició de matrícula. La capçalera de l’Annex ja està complimentada amb les dades del curs al qual et vols inscriure.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
15687

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
12/04/2023

Data Fi
26/05/2023

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 15687

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 12/04/2023

Data Fi: 26/05/2023

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

- Conèixer marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència masclista.

- Afavorir a una major presa de consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors.

- Dotar d’eines alprofessionals assistencial

Què aprendràs?

1. Conceptes bàsics de violència.

1.1. Agressivitat i violència.
1.2. El patriarcat.
- perspectiva des del model ecològ.
1.3. Tipologia de violència
- els criteris Kirkwoo.
1.4. El procés de victimització
- el cicle de la violènc.
1.5. La victimització secundària.
1.6. L'amor romàntic.

2. Intervenció amb dones.

2.1. Principis de la intervenció.
2.2. Conseqüències de la violència a les dones víctimes.
2.3. Mecanismes de defensa.
2.4. Mapa emocional de les víctimes.
2.5. Actituds habituals al primer contacte.

3.Intervenció en menors.

3.1. Aspectes a considerar: visió holística, importància de les figures
parentals, característiques dels menors.
3.2. Tipologia de maltractaments.
3.3. Factors explicatius del maltractament a menors.
3.4. Conseqüències del maltractament a menors.

4. Recomanacions per als i les professionals d’atenció directa.

4.1. Gestió emocional, autocora actituds de l’equip d’intervenció.
4.2. Escolta activa i maneig de conflictes.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15