Troba el teu curs

Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa

- Conèixer marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència masclista. - Afavorir a una major presa de consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors. - Dotar d’eines alprofessionals assistencial