Troba el teu curs

Víctimes i agressors. Eines bàsiques d'intervenció.


Davant una situació de violència de gènere és necessari realitzar diverses d'accions que abordin aquesta problemàtica. A través d'aquest curs s'ampliaran els coneixements sobre la violència de gènere i el procés de canvi que s'ha de realitzar en les parts que intervenen: agressors i víctimes.

Codi Curs
14614

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
11/01/2023

Data Fi
10/03/2023

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

149€

Curs d'especialització: mitjà.

Codi Curs: 14614

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 11/01/2023

Data Fi: 10/03/2023

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 149€

A qui va dirigit?

Aquesta formació esta destinada a tots aquells professionals o persones que estan interessants en l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Aprofundiràs en el coneixement del marc sociocultural i educatiu en el qual es poden presentar situacions de violència de gènere.

- Prendràs una major consciència sobre els processos interns i de relació que es donen en víctimes i agressors.

- Et dotaràs d’eines que t'ajudaran a dur a terme un acompanyament empàtic i responsable dins l’entorn laboral vers les persones implicades en situacions de violència de gènere.

Què aprendràs?

Mòdul 1: Conceptes bàsics de violència:

- Agressivitat i violència.

- El patriarcat.

- Perspectiva des del model ecològic.

- Tipologia de violència.

- Els criteris Kirkwood.

- El procés de victimització.

- El cicle de la violència.

- La victimització secundària.

- L'amor romàntic.Mòdul 2: Intervenció en menors:

- Aspectes a considerar: visió holística, importància de les figures

parentals, característiques dels menors.

- Tipologia de maltractaments.

- Factors explicatius del maltractament a menors.

- Conseqüències del maltractament a menors.Mòdul 3: Intervenció amb dones:

- Principis de la intervenció.

- Conseqüències de la violència a les dones víctimes.

- Mecanismes de defensa.

- Mapa emocional de les víctimes.

- Actituds habituals al primer contacte.Mòdul 4: Intervenció amb homes que exerceixen la violència:

- Principis de la intervenció.

- Reflexió al voltant de com són els homes que utilitzen la violència i

per què maltracten.

- Mites i estereotips sobre els homes que maltracten.

- Sentit del treball amb els homes.

- Gestió del poder i cultura masclista.Mòdul 5: Recomanacions a tenir en compte a l'hora de treballar:

- Gestió de sentiments i actituds dels professionals.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Víctimes i agressors. Eines bàsiques d'intervenció.

149€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15