Troba el teu curs

Vetlladors/es escolars: Curs bàsic d'educació especial

Quan finalitzis aquest curs coneixeràs els elements clau de la inclusió educativa, els plans individualitzats i seràs capaç de donar resposta a les necessitats de suport educatiu dels infants amb necessitats educatives especials a més de ser capaç d’aplicar estratègies per fomentar l’autonomia, tècniques de mobilització i prevenció d’accidents i/o malalties.