Troba el teu curs

Trastorns de llenguatge escrit: dislèxia, disgrafia i disortografia.

- Conèixer el procés evolutiu de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. - Aprendre el fonament teòric de què és la dislèxia, la disgrafia i la disortografia. - Aprendre a detectar indicadors de risc per una possible avaluació diagnòstica - Conèixer diferents estratègies i recursos didàctics. - Garantir la correcta comunicació i recollida d’observacions en àmbits educatius i de lleure per poder notificar possibles situacions d’alentiments escolars o fracàs. - Reflexionar sobre la posició dels professional i les famílies vers l’infant o adolescent en trastorn del llenguatge escrit.