Troba el teu curs

Tècniques de negociació.

- Analitzar i aprofundir en els conceptes, metodologies i eines per una negociació avantatjosa. - Conèixer els elements que configuren la metacomunicació en la negociació. - Conèixer les tàctiques i contra-tàctiques de la negociació. Identificar els diferents estils de negociador. - Desenvolupar habilitats que potenciaran la negociació. - Aprendre a sortir de situacions d’estancament que és poden produir en una negociació. - Identificar les posicions i reconèixer els interessos de las parts de una negociació. - Destacar la importància de la negociació en el treball i en la societat en general.