Troba el teu curs

Soledat, salut mental i adolescència.

· Comprendre com influeix l'autoestima en l'adolescència en l'autoconcepte, la confiança i el benestar general. · Identificar creences limitants i fomentar un diàleg intern positiu amb adolescents. · Facilitar el procés d'autoconeixement i acceptació personal d’adolescents. · Promoure la capacitat d'autocura i autoacceptació de les pròpies imperfeccions amb adolescents. · Millorar les habilitats de comunicació i relacions interpersonals dels adolescents, creant un entorn de suport emocional i promocionant l’autoestima. · Analitzar tècniques de gestió d'errors i resiliència per a adolescents.