Troba el teu curs

Síndromes geriàtrics i atenció a les persones amb demències


Des de la Fundació Pere Tarrés us informem que hem arribat a un acord amb l'entitat CSSCC (Associació de Centres Socio-Sanitaris Catòlics de Catalunya). Es tracta d'un acord de col·laboració en relació amb la subvenció ofertada per CONFORCAT, per al qual s'obre convocatòria per a l'any 2023/2024 per a la concessió de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formació no formal de qualificació i requalificació de la població activa, promoguda pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i a la que optarà CSSCC.

Codi Curs
18719

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
02/07/2024

Data Fi
10/09/2024

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

0€

FORMACIÓ PER A TREBALLADORS EN ACTIU / 100% SUBVENCIONADA ONLINE

Codi Curs: 18719

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 02/07/2024

Data Fi: 10/09/2024

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

Descripció

OBJECTIU GENERAL
Realitzar les diferents atencions primàries a les persones malaltes d'Alzheimer o altres demències similars de manera autònoma i responsable.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Identificar les patologies més freqüents del sistema nerviós humà i el tipus de demència associada, així com les seves complicacions físiques i psíquiques.
• Analitzar les tècniques d’intervenció en les cures especialitzades amb persones amb demències.
• Desenvolupar la capacitat d'escolta activa i les habilitats comunicatives i de motivació envers persones amb malaltia d'Alzheimer o d'altres demències.

SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL
Objectiu: Potenciar a l'alumne la responsabilitat mediambiental en l'exercici de la seva activitat professional.

Què aprendràs?

Intervenció en l’atenció personal a les persones en situació de dependència i amb discapacitat en el seu entorn: Serveis d’atenció a la Dependència i discapacitat: tipus, característiques.

1. Coneixement de la malaltia d'Alzheimer
a. Introducció a l'estudi del sistema nerviós humà
b. Patologies més freqüents del sistema nerviós humà
c. Demència: Tipus de demència
d. Introducció a la malaltia de tipus Alzheimer o demències similars

2. Identificació de malalties d'Alzheimer i demències
e. Aprofundiment en l'estudi del sistema nerviós central
f. Causes de les demències
g. Estudi de la malaltia d'Alzheimer o demències semblants
h. Complicacions físiques i psíquiques al malalt d'Alzheimer
i. Complicacions físiques: Respiratòries. Urinàries. Dermatològiques
j. Complicacions psíquiques: Agitació. Agressivitat. Insomni
k. Instruments de diagnòstic i tractaments

3. Iniciació a la intervenció en les cures especialitzades amb persones malaltes d'Alzheimer o demències similars
l. Alimentació i hidratació
m. Lavabo i higiene: Cures generals
n. Actitud davant de les alteracions conductuals
o. Prevenció de complicacions

4. Apropament a la persona pacient d'Alzheimer
p. Estat de l'avaluació de la memòria, del comportament, del llenguatge, de la coordinació
q. Comunicació amb la persona malalta d'Alzheimer o demències semblants

SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL
Continguts:
1. Marc legislatiu i normatiu
2. El medi ambient, els ciutadans i les organitzacions
3. Canvi climàtic i les seves conseqüències

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

JOSEP BORRÀS IBAÑEZ

Síndromes geriàtrics i atenció a les persones amb demències

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15