Troba el teu curs

Síndromes geriàtrics i atenció a les persones amb demències

OBJECTIU GENERAL Realitzar les diferents atencions primàries a les persones malaltes d'Alzheimer o altres demències similars de manera autònoma i responsable. OBJECTIUS ESPECÍFICS • Identificar les patologies més freqüents del sistema nerviós humà i el tipus de demència associada, així com les seves complicacions físiques i psíquiques. • Analitzar les tècniques d’intervenció en les cures especialitzades amb persones amb demències. • Desenvolupar la capacitat d'escolta activa i les habilitats comunicatives i de motivació envers persones amb malaltia d'Alzheimer o d'altres demències. SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL Objectiu: Potenciar a l'alumne la responsabilitat mediambiental en l'exercici de la seva activitat professional.