Troba el teu curs

Sessió informativa Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis


Documentació imprescindible a lliurar a les sessions informatives: 1.Currículum Vitae // 2. Fotocòpia NIF o NIE // 3. Document compulsat que acrediti alguna de les formacions requerides: En el cas dels Cursos de Nivell 2 (ESO / EGB / CP del mateix nivell / prova accés al CFGM) // 4.Document d'alta i renovació de la demanda d'ocupació (DARDO). S'ha de sol·licitar directament al teu OTG o per internet

Codi Curs
5564

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Presencial

BARCELONA

Carrer Carolines 10 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
09/12/2019

Data Fi
09/12/2019

Hores teòriques
2 h

Hores pràctiques
0 h

SENSE COST

MATÍ

Codi Curs: 5564

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Presencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 09/12/2019

Data Fi: 09/12/2019

Hores teòriques: 2 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: SENSE COST

Què aprendràs?

Ajudar en l'àmbit sòcio-sanitari en el domicili a persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediments més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Calendari. Dates i horaris

 • DEC - 2019
 • dl
 • dm
 • dc
 • dj
 • dv
 • ds
 • dg
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
  12:00 14:00
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Requisits

Aquest certificat de professionalitat subvencionat requereix el compliment d’una de les següents vies per poder accedir:- Estar en possessió del Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o Títol d’Educació General Bàsica (EGB)- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat al que desitja accedir.- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o ben haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.Les persones que no compleixin cap de les vies d’accés detalladles anteriorment, caldrà que realitzin una prova d’accés en el nostre centre.

Sessió informativa Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis

SENSE COST

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15