Troba el teu curs

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments.


Codi Curs
5170

Llengua vehicular
Castellà

Modalitat
Online

Online

Data Inici
29/04/2020

Data Fi
26/06/2020

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

128€

MATRICULA'T

Codi Curs: 5170

Llengua vehicular: Castellà

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 29/04/2020

Data Fi: 26/06/2020

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 128€

A qui va dirigit?

Aquesta formació esta destinada a tots aquells professionals o persones que estan interessants en l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Conèixer el marc legislatiu sobre la protecció a les persones víctimes de violència de gènere tant dones com a menors.

- Conèixer sobre la influència de la violència en els menors i dones, a més de les diferents definicions del fenomen social així com

les seves característiques i mètodes de prevenció.

- Ampliar coneixements sobre el maltractament i abús a dones i mètodes de prevenció social

- Aprendre sobre el maltractament i abús a menors i mètodes de prevenció social.

- Aprendre diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada, puguem resoldre situacions complexes en el

treball.

Què aprendràs?

Mòdul 1: MARC LEGISLATIU.

- Dret i dona.

- Context normatiu estatal sobre la violència de gènere.

- Dret i menor.Mòdul 2: CONTEXT ACTUAL DEL FENOMEN SOCIAL DE VIOLÈNCIA I AGRESSIVITAT.

- La violència i agressivitat com a fenomen social.

- Valors de la societat actual: anàlisi des d'una perspectiva sistèmica.

- Relació entre la violència de gènere i la societat patriarcal.

- Diferència entre violència i agressivitat.

- L'emissió de la violència: l'agressor.

- El cicle de la violència.Mòdul 3: ACTUACIÓ DAVANT MALTRACTAMENT, AGRESSIONS I ABUSOS SEXUALS A DONES I INFANTS.

- Els maltractaments i els efectes de la violència de gènere sobre les víctimes. Una visió sociològica.

- Classificació dels maltractaments.

- Impacte de la violència de gènere sobre la víctima.

- Protocols d'actuació en els casos de violència domèstica i de gènere.

- Circuits d'atenció en violència de gènere en l'àmbit familiar.

- Característiques dels protocols d'intervenció en violència de gènere en l'àmbit familiar.Mòdul 4: NENS COM A VÍCTIMES D'ABÚS O AGRESSIONS.

- Maltractament infantil com a conseqüència de la violència de gènere: La victimització.

- Indicadors de Maltractament Infantil.

- Tipus de maltractament.

- Tipus d'exposició a la violència i efectes en el desenvolupament de l'infant.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments.

128€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15