Troba el teu curs

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments.


Aquesta formació et permetrà conèixer la influència de la violència en els menors i les dones a la vegada que treballes diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada, puguin resoldre situacions complexes en aquetes situacions.

Codi Curs
14612

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
26/04/2023

Data Fi
23/06/2023

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

149€

Curs d'especialització: mitjà.

Codi Curs: 14612

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 26/04/2023

Data Fi: 23/06/2023

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 149€

A qui va dirigit?

Aquesta formació esta destinada a tots aquells professionals o persones que estan interessants en l’àmbit de la infància i adolescència.

Descripció

- Conèixer el marc legislatiu sobre la protecció a les persones víctimes de violència de gènere tant dones com a menors.

- Conèixer sobre la influència de la violència en els menors i dones, a més de les diferents definicions del fenomen social així com

les seves característiques i mètodes de prevenció.

- Ampliar coneixements sobre el maltractament i abús a dones i mètodes de prevenció social

- Aprendre sobre el maltractament i abús a menors i mètodes de prevenció social.

- Aprendre diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada, puguem resoldre situacions complexes en el

treball.

Què aprendràs?

Mòdul 1: MARC LEGISLATIU.

- Dret i dona.

- Context normatiu estatal sobre la violència de gènere.

- Dret i menor.Mòdul 2: CONTEXT ACTUAL DEL FENOMEN SOCIAL DE VIOLÈNCIA I AGRESSIVITAT.

- La violència i agressivitat com a fenomen social.

- Valors de la societat actual: anàlisi des d'una perspectiva sistèmica.

- Relació entre la violència de gènere i la societat patriarcal.

- Diferència entre violència i agressivitat.

- L'emissió de la violència: l'agressor.

- El cicle de la violència.Mòdul 3: ACTUACIÓ DAVANT MALTRACTAMENT, AGRESSIONS I ABUSOS SEXUALS A DONES I INFANTS.

- Els maltractaments i els efectes de la violència de gènere sobre les víctimes. Una visió sociològica.

- Classificació dels maltractaments.

- Impacte de la violència de gènere sobre la víctima.

- Protocols d'actuació en els casos de violència domèstica i de gènere.

- Circuits d'atenció en violència de gènere en l'àmbit familiar.

- Característiques dels protocols d'intervenció en violència de gènere en l'àmbit familiar.Mòdul 4: NENS COM A VÍCTIMES D'ABÚS O AGRESSIONS.

- Maltractament infantil com a conseqüència de la violència de gènere: La victimització.

- Indicadors de Maltractament Infantil.

- Tipus de maltractament.

- Tipus d'exposició a la violència i efectes en el desenvolupament de l'infant.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Reconeixements

Facultat d´Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments.

149€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15