Troba el teu curs

Serveis assistencials a víctimes de maltractaments.

- Conèixer el marc legislatiu sobre la protecció a les persones víctimes de violència de gènere tant dones com a menors. - Conèixer sobre la influència de la violència en els menors i dones, a més de les diferents definicions del fenomen social així com les seves característiques i mètodes de prevenció. - Ampliar coneixements sobre el maltractament i abús a dones i mètodes de prevenció social - Aprendre sobre el maltractament i abús a menors i mètodes de prevenció social. - Aprendre diferents tècniques de comunicació, que amb una utilització adequada, puguem resoldre situacions complexes en el treball.