Troba el teu curs

Resolució de conflictes


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i els camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
19173

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
18/09/2024

Data Fi
01/11/2024

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per a treballadors.

Codi Curs: 19173

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 18/09/2024

Data Fi: 01/11/2024

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a persones treballadores en actiu (treballadors per compte d'altri i autònoms). S’admeten personal de l’administració pública (10%).

Descripció

Objectiu general.

-Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.


Objectius específics.

-Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.

-Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.

-Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

Què aprendràs?

Amb aquest curs aprendràs a elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.


Mòdul 1: Definició del conflicte i classificació dels elements.

-Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995).

-Exposició dels elements de conflicte.


Mòdul 2: Tècniques de comunicació i gestió emocional.

-Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories.

-Identificació d'elements importants de la comunicació per reduir malentesos.

-Exposició d'eines per a la gestió emocional.


Mòdul 3: Eines aplicables a la gestió del conflicte.

-Classificació dels elements per a una negociació eficaç.

-Tècniques de resolució de conflicte.

-Anàlisi d'exemples pràctics ( àmbit educatiu, laboral i social).

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

CARLOTA PALET VENDRELL

Requisits

Prioritari per a persones treballadores o autònomes.

Resolució de conflictes

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15