Troba el teu curs

Resolució de conflictes.

Amb aquest curs seràs capaç de desenvolupar habilitats i destreses que et permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible. Objectius específics: - Comprendre la naturalesa dels conflictes. - Analitzar els tipus de conflictes que es poden donar a les organitzacions. - Optimitzar el factor comunicació davant les situacions conflictives. - Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de conflictes. - Potenciar la utilització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorables. - Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés. - Definir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de conflictes i aplicar l'estratègia més adient. - Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable.