Troba el teu curs

Psicopatologia en la infància i l'adolescència.

- Introduir-se en els conceptes fonamentals de la psicologia en la infància. - Adquirir els coneixements bàsics dels diferents tipus de trastorns mentals, del desenvolupament i discapacitats que poden afectar als nens. - Crear un espai de reflexió teòric i pràctic respecte el desenvolupament normal i patològic del nen.