Troba el teu curs

Primers auxilis


Formació realitzada amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

Codi Curs
19941

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
01/10/2024

Data Fi
25/11/2024

Hores teòriques
40 h

Hores pràctiques
0 h

0€

Professionals de les cures / 100% subvencionat

Codi Curs: 19941

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 01/10/2024

Data Fi: 25/11/2024

Hores teòriques: 40 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 0€

Descripció

• Entendre el procediment, els fonaments i el marc legal de l’aplicació dels primers auxilis.
• Avaluar l’estat d’una víctima i aplicar les prioritats en les actuacions.
• Saber realitzar maniobres bàsiques de suport vital .
• Prevenir i tractar lesions addicionals com ara hemorràgies, xoc, infeccions a una víctima.
• Avaluar i conèixer el tractament davant una intoxicació o una reacció al·lèrgica.
• Prevenir l’aparició de complicacions i millorar el pronòstic de la persona afectada per una patologia orgànica.
• Conèixer la importància del suport psicològic com a estratègia per atenuar l’impacte d’un accident o malaltia sobtada en la víctima o víctimes. ·
• Fomentar la cultura de prevenció a l'entorn laboral, educatiu i familiar, on es promogui la seguretat i s'eviti l'ocurrència d'accidents.

Què aprendràs?

1. Què fem en cas d’accident?
a. Els accidents
b. L’atenció sanitària i els primers auxilis
c. El marc legal i ètic de la prestació de primers auxilis
d. Fases de la prestació de primers auxilis
e. La farmaciola d’urgències
2. Com avaluem l’estat d’una víctima?
a. L’avaluació de les funcions vitals
b. L’avaluació de l’estat de la víctima
c. La prioritat d’actuació amb moltes víctimes
d. Posicions de seguretat i espera
3. Com s’apliquen les tècniques de suport vital bàsic?
a. Aplicació de tècniques de suport vital bàsic
b. Suport vital bàsic amb DESA
4. Quines actuacions podem fer en els accidents més comuns?
a. Els accidents Físics (mecànics i tèrmics)
5. Quines actuacions podem fer davant traumatismes químics i biològics?
a. Les intoxicacions
b. Picades i mossegades
c. Les reaccions al·lèrgiques
6. Com podem actuar en patologies orgàniques?
a. Malalties o manifestacions cardiovasculars
b. Trastorns respiratoris urgents:
c. Agitació psicomotriu
d. Alteracions neurològiques
e. Hipoglucèmia i hiperglucèmia
7. Què passa quan no tot surt com nosaltres voldríem?
a. El suport psicològic en els primers auxilis
b. La comunicació en la prestació de primers auxilis
c. La prestació del suport psicològic en els primers auxilis
d. Factors que predisposen a l’ansietat en situacions de primers auxilis
e. Tècniques d’autocontrol
8. Com podem prevenir accidents?
a. Què és una actitud proactiva?
b. Els accidents més comuns i com prevenir-los
c. Actuacions específiques de prevenció
d. Mesures preventives si estem a càrrec d’infants, joves, adults i persones d’edat avançada quan fem sortides

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Requisits

Adreçat a persones cuidadores no professionals que tenen al seu càrrec a un familiar major de 65 anys en situació de dependència i residents a Catalunya.

Primers auxilis

0€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15