Troba el teu curs

Primers auxilis

• Entendre el procediment, els fonaments i el marc legal de l’aplicació dels primers auxilis. • Avaluar l’estat d’una víctima i aplicar les prioritats en les actuacions. • Saber realitzar maniobres bàsiques de suport vital . • Prevenir i tractar lesions addicionals com ara hemorràgies, xoc, infeccions a una víctima. • Avaluar i conèixer el tractament davant una intoxicació o una reacció al·lèrgica. • Prevenir l’aparició de complicacions i millorar el pronòstic de la persona afectada per una patologia orgànica. • Conèixer la importància del suport psicològic com a estratègia per atenuar l’impacte d’un accident o malaltia sobtada en la víctima o víctimes. · • Fomentar la cultura de prevenció a l'entorn laboral, educatiu i familiar, on es promogui la seguretat i s'eviti l'ocurrència d'accidents.