Troba el teu curs

Primers auxilis

· Entendre el procediment, els fonaments i el marc legal de l’aplicació dels primers auxilis. · Avaluar l’estat d’una víctima i aplicar prioritats en les actuacions. . Saber realitzar maniobres bàsiques de suport vital . Prevenir i tractar lesions addicionals com ara hemorràgies, xoc, infeccions a una víctima. . Avaluar i conèixer el tractament davant una intoxicació o una reacció al·lèrgica. . Prevenir l’aparició de complicacions i millorar el pronòstic de la persona afectada per una patologia orgànica. · Conèixer la importància del suport psicològic com a estratègia per atenuar l’impacte d’un accident o malaltia sobtada en la víctima o víctimes. · Fomentar la cultura de prevenció a l'entorn laboral, educatiu i familiar, on es promogui la seguretat i s'eviti l'ocurrència d'accidents.