Troba el teu curs

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola.


Per a procedir a la matricula d'aquest curs 100% subvencionat cal omplir i annexar a la matrícula el document Annex 1 (document PDF que us heu de descarregar, sota les dades del curs). Valideu que ompliu l'Annex correcte validant la capçalera d'aquest

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
5493

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
01/10/2019

Data Fi
05/11/2019

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Matricula't

Codi Curs: 5493

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 01/10/2019

Data Fi: 05/11/2019

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. 

S'admeten a persones autònomes i personal de l'administració pública. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament.

Descripció

Objectius generals:

- Prendre consciència dels estereotips i prejudicis que l'alumnat pot tenir davant fills/es de famílies nouvingudes i amb cultures diferents i/o fills/es amb pares o mares del mateix sexe.

Objectius específics:

- Comprendre la complexitat actual del fenomen migratori i la por que genera l'onada migratòria per prevenir conflictes.

- Adquirir eines i recursos per tal d'incloure en la pràctica docent els diferents models de famílies d'aquí, de fora i de totes menes.

- Adquirir eines per entendre i normalitzar l'homosexualitat, la bisexualitat, i la transsexualitat.

- Millorar competències per prevenir les relacions abusives, de domini, control i abús de poder en les interaccions personals.

- Conèixer diferents dinàmiques de grup per fomentar relacions positives basades en el respecte i l'empatia.

- Fomentar un canvi de mirada davant les diferències tenint en compte que la diversitat enriqueix.

- Facilitar que el formador/a, sigui un/a model de respecte vers qualsevol tipus de diversitat.

Què aprendràs?

- Globalització, fenomen migratori, conflictes bèl·lics.

- Construcció de gènere, identitat de gènere, identitat afectivosexual.

- Com afecta la Llei 11/14 en l'àmbit educatiu.

- Concepte Família versus famílies.

- Potenciar l'empatia i assertivitat.

metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament reconegut per la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull.

Titulacions

Reconeixements

Els reconeixements per part d’entitats o institucions alienes a la Fundació Pere Tarrés s’han de sol·licitar a la coordinació mínim deu dies abans de l’inici de la formació mitjançant l’adreça ecoordinacio@peretarres.org. La Fundació Pere Tarrés tramitarà el reconeixement sempre i quan les persones sol·licitants complexin les condicions que les institucions que reconeixen la formació indiquen.

Ensenyament – Conselleria d’Ensenyament.

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola.

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15