Troba el teu curs

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola


Per poder realitzar la preinscripció a aquest curs, cal que emplenis totes les dades i els camps que es sol·liciten en el formulari. Una vegada rebem la sol·licitud de matricula, la revisarem. En cas que estigui tot correcte, rebreu un e-mail per tal de validar l’annex i signar-lo digitalment.

Codi Curs
19298

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
02/10/2024

Data Fi
15/11/2024

Hores teòriques
30 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 19298

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 02/10/2024

Data Fi: 15/11/2024

Hores teòriques: 30 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques (AFEDAP) i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

Objectiu general

-Definir els conceptes de racisme, xenofòbia i homofòbia i la seva implicació a l'àmbit educatiu per aplicar eines de prevenció d'abús i desigualtatsObjectius específics

-Definir els conceptes clau per a la prevenció del racisme i la xenofòbia i explicar conceptes com la globalització i les seves conseqüències

-Classificar els sistemes de sexe-gènere, analitzant la diversitat de models de representació de gènere i orientació sexual a l'àmbit educatiu

-Aplicar les eines necessàries per a la prevenció i la intervenció en situacions de discriminació en l'àmbit educatiu

Què aprendràs?

Amb aquest curs aprendràs a definir els conceptes de racisme, xenofòbia i homofòbia i la seva implicació a l'àmbit educatiu i a aplicar les eines necessàries per a la prevenció i la intervenció en situacions de discriminació en l'àmbit educatiu.

Mòdul 1: Prevenció del racisme i la xenofòbia

-Anàlisi del procés de globalització

-Definició dels conceptes bàsics per a la prevenció del racisme

-Exposició de diversos models d'integració


Mòdul 2: Prevenció de l'homofòbia

-Definició dels sistemes sexe-gènere i la seva relació amb la construcció de la identitat

-Indicació de la diversitat a l'esfera familiar i individual


Mòdul 3: Eines d'intervenció contra la discriminació a l'aula

-Identificació de models d'intervenció contra el racisme, la xenofòbia i l'homofòbia

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

Requisits

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

- Certificat de professionalitat nivell 1
- Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
- Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
- Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
- Certificat de Professionalitat de nivell 2
- Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà
- Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola

100% SUBVENCIONAT

Preinscripció

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15