Troba el teu curs

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola.

Objectiu general -Definir els conceptes de racisme, xenofòbia i homofòbia i la seva implicació a l'àmbit educatiu per aplicar eines de prevenció d'abús i desigualtats Objectius específics -Definir els conceptes clau per a la prevenció del racisme i la xenofòbia i explicar conceptes com la globalització i les seves conseqüències -Classificar els sistemes de sexe-gènere, analitzant la diversitat de models de representació de gènere i orientació sexual a l'àmbit educatiu -Aplicar les eines necessàries per a la prevenció i la intervenció en situacions de discriminació en l'àmbit educatiu