Troba el teu curs

Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola.

- Prendre consciència dels estereotips i prejudicis que l'alumnat pot tenir davant fills/es de famílies nouvingudes i amb cultures diferents i/o fills/es amb pares o mares del mateix sexe. - Comprendre la complexitat actual del fenomen migratori i la por que genera l'onada migratòria per prevenir conflictes. - Adquirir eines i recursos per tal d'incloure en la pràctica docent els diferents models de famílies d'aquí, de fora i de totes menes. - Adquirir eines per entendre i normalitzar l'homosexualitat, la bisexualitat, i la transsexualitat. - Millorar competències per prevenir les relacions abusives, de domini, control i abús de poder en les interaccions personals. - Conèixer diferents dinàmiques de grup per fomentar relacions positives basades en el respecte i l'empatia. - Fomentar un canvi de mirada davant les diferències tenint en compte que la diversitat enriqueix. - Facilitar que el formador/a, sigui un/a model de respecte vers qualsevol tipus de diversitat.