Troba el teu curs

Necessitats Educatives Especials a Escoles Bressol.


A les escoles bressol també ens podem trobar en ocasions que ens cal treballar amb necessitats educatives especials. Als professionals ens cal poder conèixer quines poden ser aquestes situacions i com saber actuar com a educadors.

Codi Curs
14307

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
29/06/2022

Data Fi
29/07/2022

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

85€

CURS D'ESPECIALITZACIÓ.

Codi Curs: 14307

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 29/06/2022

Data Fi: 29/07/2022

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 85€

A qui va dirigit?

Monitors/es, educadors i mestres interessats/es en l’atenció als nadons amb necessitats educatives especials.

Descripció

Quan finalitzis aquest curs coneixeràs els conceptes bàsics que configuren les necessitats educatives dels 0 als 3 anys, com també identificar els trets característics de cada una de les etapes evolutives. Seràs capaç, també, de reconèixer els diferents factors de risc i senyals d’alerta que poden comportar unes necessitats educatives especials. Així mateix, podràs distingir els diferents processos de derivació, segons les necessitats detectades, i saber quins són els diferents serveis o entitats o es poden derivar els infants, si s’escau.

Què aprendràs?

Mòdul 1: DESENVOLUPAMENT INFANTIL I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.

- Desenvolupament evolutiu de l'infant del naixement fins als 3 anys, factors de risc i signes d'alerta.

- L'educació especial, les necessitats educatives especials i l'escola inclusiva.Mòdul 2: INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS EN LA PETITA INFÀNCIA.

- Desenvolupament de l'infant i alteracions.

- Infants amb alteracions en el desenvolupament motor.

- Infants amb alteracions en el desenvolupament sensorial.

- Infants amb alteracions en el desenvolupament cognitiu.

- Infants amb alteracions en l'àrea de la comunicació i la relació.

- Infants amb alteracions en el desenvolupament del llenguatge.Mòdul 3: DERIVACIONS I SERVEIS ESPECIALITZATS.

- Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

- Circuits de derivació.

- Serveis especialitzats.Mòdul 4: INTERVENCIÓ EN INFANTS AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS A L'ESCOLA BRESSOL.

- El paper de l'educador/a.

- Orientacions segons les característiques de l'infant amb necessitats educatives especials.

- Atenció a les famílies.

- Eines i recursos per a la intervenció.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

professorat

OLGA BARRERA NOGUERAS

• Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (18 hores)
• La Gammificació en l'aprenentatge (20 hores)
• Creació de videos formatius amb eines no professionals (3 hores)
• Dinamització virtual de grups (9 hores)
• Tranfarència d'aprenentatges (10 hores)
• Mesures de prevenció per la seguretat i evitar la propagació del Covid-19 (3 hores)
• Recursos digitals per la docència on-line (20 hores)
• Metodologies innovadores per l’elearning (10 hores)
• Potencia de formació digital (10 hores)
• Disseny amb Freehand (20h)
• Gestió dels conflictes (8 hores)
• Curs per empresaris de Servei de Seguretat i Higiene d’ASEPEYO (30 hores)
• Formació esportiva de Nivell I
• ADF

Necessitats Educatives Especials a Escoles Bressol.

85€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15