Troba el teu curs

Monitor/a de menjador: Especialista en menjadors escolars

Tenir coneixement de la normativa que regula l’organització i funcionament del menjador escolar. Conèixer els aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específics pel temps de menjador. Saber les funcions de la monitora i del monitor dins el menjador escolar. Adquirir coneixements de bones pràctiques d’alimentació així com també de les tècniques de prevenció per evitar la reaccions al·lèrgiques. Ser capaç de proposar activitats lúdiques i educatives a l’estona del migdia