Troba el teu curs

Monitor/a de menjador: Especialista en menjadors escolars


El Curs de Monitor/a de menjador: Especialista en menjadors escolars prepara a l’alumnat per intervenir, de manera educativa, en activitats de lleure infantil i juvenil en l’estona del migdia. L’objectiu és capacitar als i les participants en la dinamització i avaluació d’activitats de lleure en el marc del menjador escolar mitjançant l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’alimentació, les al·lèrgies i les intoleràncies provinents dels aliments.

Codi Curs
14131

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
29/06/2022

Data Fi
26/08/2022

Hores teòriques
50 h

Hores pràctiques
0 h

160€

CURS D'INICIACIÓ.

Codi Curs: 14131

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 29/06/2022

Data Fi: 26/08/2022

Hores teòriques: 50 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 160€

A qui va dirigit?

Persones vinculades o que volen desenvolupar-se professionalment en l’entorn del menjador escolar.

Descripció

Tenir coneixement de la normativa que regula l’organització i funcionament del menjador escolar.Conèixer els aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específics pel temps de menjador.Saber les funcions de la monitora i del monitor dins el menjador escolar.Adquirir coneixements de bones pràctiques d’alimentació així com també de les tècniques de prevenció per evitar la reaccions al·lèrgiques.Ser capaç de proposar activitats lúdiques i educatives a l’estona del migdia

Què aprendràs?

Mòdul 1: COM FER DEL MENJADOR UN ESPAI EDUCATIU?

- Història del servei de menjador.

- Valors del lleure educatiu, plantejament educatiu, objectius educatius i mitjans educatius.

- Marc legal i laboral del menjador escolar.Mòdul 2: ETS O FAS DE MONITOR/A DE MENJADOR?

- Requeriments i Funcions de les monitores i monitors de menjador escolar.

- Estils educatius de les monitores i monitors de menjador escolar.

- Treball en equip de les monitores i dels monitors de menjador escolar.Mòdul 3: ETS CONSCIENT COM ET COMUNIQUES AMB ELS INFANTS I ADOLESCENTS?

- Pautes de convivència. i atenció a la diversitat.

- Tècniques de modificació de la conducta (Reforç/Càstig/Extinció).

- Atenció, concentració, motivació i memòria.

- Emocions i sentiments.

- Autonomia, independència i llibertat.Mòdul 4: EDUCAR AMB FANTASIA. T’ATREVEIXES?

- Centre d’interès.

- Hàbits quotidians.

- Activitats i dinàmiques.Mòdul 5: SABIES QUE ETS MODEL D’EXEMPLE D’HABITS DE VIDA SALUDABLE?

- La monitora i el monitor de menjador escolar com a agent de salut.

- Hàbits de vida saludable.

- Alimentació.

- Son i Descans.

- Higiene.

- Activitat física i psíquica.Mòdul 6: HEM TINGUT UN ACCIDENT AL MENJADOR! QUÈ FEM?

- Riscos i prevenció.

- Tipologies.

- Reaccions.

- Prevenció i Primers auxilis.

- Ferides, sagnats i hemorràgies.

- Lesions i contusions.

- Obstruccions de les vies aèries.

- PAS

- Documentació (Fitxes mèdiques i farmaciola).Mòdul 7: QUAN ELS INFANTS JUGUEN, APRENEN?

- Característiques.

- Models d’organització.

- Classificació, Metodologia, Espais i Temps.

- Memòria lúdica i la Fitxa de joc.Mòdul 8: QUINA RELACIÓ PODEM ESTABLIR ENTRE CREATIVITAT I EDUCACIÓ?

- Art i educació.

- Cognició vs. Emoció.

- Procés vs. Producte.

- Individualitat vs. Col·lectivitat.

- Capitalització vs. Socialització.

- Cançons, Cançoner i Danses.

- Contes i Cinema.

- Plàstica.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

professorat

OLGA BARRERA NOGUERAS

• Pla de Formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (18 hores)
• La Gammificació en l'aprenentatge (20 hores)
• Creació de videos formatius amb eines no professionals (3 hores)
• Dinamització virtual de grups (9 hores)
• Tranfarència d'aprenentatges (10 hores)
• Mesures de prevenció per la seguretat i evitar la propagació del Covid-19 (3 hores)
• Recursos digitals per la docència on-line (20 hores)
• Metodologies innovadores per l’elearning (10 hores)
• Potencia de formació digital (10 hores)
• Disseny amb Freehand (20h)
• Gestió dels conflictes (8 hores)
• Curs per empresaris de Servei de Seguretat i Higiene d’ASEPEYO (30 hores)
• Formació esportiva de Nivell I
• ADF

Monitor/a de menjador: Especialista en menjadors escolars

160€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15