Troba el teu curs

Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil


Per les MESURES EXTRAORDINARIES derivades del COVID-19, les 150h teòriques del curs es desenvoluparan en format ON LINE, mitjançant l’AULA VIRTUAL MOODLE, cal tenir en compte que es programaran 5-7 sessions síncrones (videoconferències ) en horari de feiners matins. Les sessions del PRIMER i DARRER dia del curs es realitzaran PRESENCIALMENT, en feiners matins al carrer Carolines 10 de Barcelona, així com la sessió SORTIDA DE NATURA (data a concretar) L'entitat adjudicarà a cada curs, un docent expert en lleure educatiu i social per tutoritzar el curs. Estudia al teu ritme mitjançant el CAMPUS VIRTUAL amb un seguiment constant, i planificacions setmanals de tasques orientades pels tutors/es i amb una coordinació de formació per resoldre tots els dubtes i/o consultes. La durada del curs s’estableix entre la data d’inici i fi del mateix. Les 160h de Pràctiques caldrà realitzar-les PRESENCIALMENT en un centre de lleure educatiu.

Codi Curs
7435

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Semipresencial

BARCELONA

Carrer A CONCRETAR 08012 - BARCELONA, BARCELONA

Data Inici
01/12/2020

Data Fi
04/01/2021

Hores teòriques
150 h

Hores pràctiques
160 h

215€

TEORIA 85% ON LINE i PRÀCTIQUES PRESENCIALS

Codi Curs: 7435

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Semipresencial

Adreça: BARCELONA

Data Inici: 01/12/2020

Data Fi: 04/01/2021

Hores teòriques: 150 h

Hores pràctiques: 160 h

Preu: 215€

A qui va dirigit?

Per a majors de 18 anys amb interès o que estiguin treballant com animadors/es de lleure -en colònies, centres, escoles, moviments educatius o altres institucions o programes- i volen obtenir formació global bàsica, formant-se com a monitor. Aquesta és la vostra oportunitat.

Descripció

El Curs de monitor/a prepara a l’alumne per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-lo per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Què aprendràs?

Els continguts s’estructuren a partir de 3 mòduls formatius:

1. M1: Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

2. M2: Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil

3. M3: Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

Mòdul de pràctiques: Aquesta etapa implica la realització del mòdul de pràctiques professionals o de voluntariat, que té una durada de 160h i d'una memòria. Les pràctiques es podran iniciar un cop finalitzat el Mòdul 2 de la part teórica del curs.

Els diferents mòduls del curs fan referència a més de la Normativa de Joventut, als que s’estableixen en el certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat i formen part del Catàleg modular integrat de formació professional. Aquests permetran transmetre a l’alumnat les capacitats per aplicar-les a la seva pràctica educativa.

Per a més informació dels continguts, consultar l’apartat d’informació acadèmica.

Titulacions

Titulació emesa per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Tenir 18 anys a l'inici del curs.

Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

215€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15