Troba el teu curs

Mobilitzacions i ajudes tècniques

• Conèixer tècniques de mobilització de persones en situació de dependència • Informar sobre els materials de suport existents.