Troba el teu curs

Microsoft Excel - nivell mitjà.


Codi Curs
14680

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
22/03/2023

Data Fi
21/04/2023

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

85€

Curs d'especialització: mitjà.

Codi Curs: 14680

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 22/03/2023

Data Fi: 21/04/2023

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 85€

Descripció

- Aprofundir en les eines que proporciona l´Excel.

- Adquirir els coneixements necessaris per aplicar l´Excel en la tasca diària.

Què aprendràs?

Mòdul 1: Treball amb llibres, fulls i cel·les

1) Introducció als fulls de càlcul – Utilitats d’Excel

2) Gestió de llibres

a) Crear llibres

i) En blanc

ii) A partir d’un ja existent

b) Emmagatzemar un llibre

c) Obrir un llibre ja existent

3) Gestió de fulls

a) Inserir i eliminar fulls

b) Copiar i moure fulls

c) Canviar el nom d’un full

d) Amagar i mostrar fulls

e) Dividir un full

4) Desplaçament pels fulls

a) Amb el ratolí

b) Amb el teclat

Mòduls 2: Treball amb cel·les

1) Format de cel·les

a) Fonts

b) Alineació

c) Números

d) Vores

e) Farciment

2) Format de files i columnes

a) Inserir i eliminar

b) Modificar les mides

c) Amagar i mostrar

3) Format condicional

a) Creació de regles de format condicional

b) Administració de les regles de format condicional

4) Validació de dades

a) Definició de criteris

b) Missatge d’entrada

c) Missatge d’error

Mòdul 3:Referències i funcions

1) Referències a cel·les

a) Relatives

b) Absolutes

c) Mixtes

d) Entre fulls d’un mateix llibre

e) Externes entre llibres

f) 3D

2) Introducció a les funcions I.

a) Categories de funcions

b) L’assistent de funcions

c) Funcions bàsiques

i) Suma

ii) Promedio

iii) Max

iv) Min

v) Contar

vi) Contara

d) Funcions més utilitzades

i) Si

ii) SumarSi

iii) ContarSi

iv) PromedioSI

v) Hoy

vi) Concatenar

3) Introducció a les funcions II.

a) Funcions lògiques

i) Y

ii) O

b) Funcions de cerca.

i) BuscarV-ConsultaV

ii) BuscarH-ConsultaH

c) Funcions de text

i) Concatenar

ii) Izquierda

iii) Derecha

d) Utilització de noms dins les funcions

Mòduls 4: Treball amb taules i gràfics

1) Taules de dades

a) Creació de taules

b) Eines de taules

c) Ordenació de dades

d) Filtres de dades

i) Automàtic

ii) Avançat

2) Gràfics

a) Tipus de gràfics

b) Inserció d’un gràfic

c) Elements d’un gràfic

d) Modificació d’un gràfic

3) Taules dinàmiques

a) Creació de taules dinàmiques

b) Elements d’una taula dinàmica

c) Modificació del camp de valor

d) Disseny de taules dinàmiques

4) Gràfics dinàmics

a) Creació d’un gràfic dinàmic

b) Modificació d’un gràfic dinàmic

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament emès pel centre de formació Fundació Pere Tarrés.

Microsoft Excel - nivell mitjà.

85€

Matricula't

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15