Troba el teu curs

Mediació i resolució de conflictes.

- Proporcionar instruments que millorin la comunicació interpersonal. - Conèixer tècniques de resolució alternativa de conflictes i mediació. - Assimilar aprenentatges que permetin crear una bona atmosfera de treball i sintonia amb l’usuari i els companys, coordinació amb els professionals d’altres serveis, etc. - Presentar els diversos àmbits en els quals la mediació i els projectes de mediació són aplicats.