Troba el teu curs

Maneig de crisi d'agressivitat: Contenció emocional i física


Per poder realitzar correctament la preinscripció a aquest curs, cal emplenar i adjuntar el document “Annex I” que trobaràs a continuació. Cal que emplenis totes les dades sol·licitades, el signis ja sigui manual o digital/ electrònicament ( amb certificat electrònic reconegut o qualificat per l’Administració) i el pugis en la petició de matrícula. La capçalera de l’Annex ja està complimentada amb les dades del curs al qual et vols inscriure.

Clica aquí per descarregar el fitxer annex.

Codi Curs
16801

Llengua vehicular
Català

Modalitat
Online

Online

Data Inici
27/09/2023

Data Fi
27/10/2023

Hores teòriques
20 h

Hores pràctiques
0 h

100% SUBVENCIONAT

Maneig de crisi d'agressivitat: Contenció emocional i física

Prioritari per treballadors.

Codi Curs: 16801

Llengua vehicular: Català

Modalitat: Online

Adreça:

Data Inici: 27/09/2023

Data Fi: 27/10/2023

Hores teòriques: 20 h

Hores pràctiques: 0 h

Preu: 100% SUBVENCIONAT

A qui va dirigit?

Aquest curs està dirigit prioritàriament a treballadors en actiu. S'admeten a persones autònomes. Cal indicar-ho a la pestanya de col·lectiu i facilitar les dades de l'empresa correctament. Queden excloses persones amb contracte inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.

Descripció

- Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.

- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.

- Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Què aprendràs?

Control de les conductes problemàtiques

- Control de la conducta

- La conducta problemàtica. Suport conductual positiu

- Estratègies reactives. Identificació de la conducta

-Conductes sense risc imminent

- Conductes amb risc imminent

- Conductes incontrolables

Introducció al Sistema CF-NOV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)

- Què és el sistema Sistema CF-novembre. Principis d'actuació.

- Evasió de l'agressió

- Defensa i fuga

- Conducció de l'usuari

- Immobilització de l'usuari agitat

- Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.

- Contenció mecànica.

Metodologia

La metodologia de treball es fonamenta en l'aprenentatge autònom, suportat per la visió del tutor-expert que acompanyarà el procés a través de la plataforma de teleformació.

Partint de situacions reals, es proposa una fonamentació teòrica com a marc de referència del contingut a tractar. El contingut es presenta en format interactiu i la seva visualització estarà disponible al llarg de tota la durada del curs.

L'avaluació i transferència dels continguts a la realitat de l'alumne es fa a través d'exercicis pràctics, qüestionaris d'autoavaluació i la interacció i dinàmica generada al fòrum de debat. El primer dia de curs, es presentaran les dates d'entrega o compliment de cada activitat per tal de realitzar i organitzar el seguiment del curs.

Titulacions

Certificat acreditatiu d'aprofitament promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Titulacions

professorat

DANIEL CAÑERO PÉREZ

Requisits

Aquesta formació està subvencionada i es dóna prioritat als treballadors en actiu.

Maneig de crisi d'agressivitat: Contenció emocional i física

100% SUBVENCIONAT

Demana més informació

Nom
Cognoms
Correu electrònic
Mòbil
Codi postal

Observacions (màx. núm. caràcters 250)

Responsable del tractament és la Fundació Pere Tarrés, amb domicili al c/ Numància n. 149 de Barcelona (08029), LOPD@peretarres.org.

La finalitat del tractament és la gestió de la seva sol·licitud i l’enviament de comunicacions informatives de les nostres activitats.

Exercici de drets. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades dirigint-vos a l’adreça del responsable del tractament.

Més informació : https://www.peretarres.org/avis-legal

Contacte

93 410 16 02 formacio@peretarres.org

c. Carolines, 10. 08012 Barcelona
Fax. 93 439 45 15